Müslümanlara Tavsiye ve Nasihatler

Müslümanların Dünya'nın her yerinde ezildiği, eziyet çektiği bu hazin dönemde Şahımerdan Sarı Hoca Türkiye Müslümanlarına da şu tavsiyelerde bulunuyor:

21 Mart 2020 00:57
A
a

Çok kıymetli kardeşlerim; Tarih boyunca islam’a yönelik saldırılar başka bir dine yönelik yapılsaydı şimdiye kadar o dinin ismi dahi unutulurdu. Fakat yüce Allah’ın bu dini (kıyamete kadar) koruyacağı vaadi vardır. O (c.c.), kendi dinini korur. Biz bütün İslam düşmanlarıyla tek tek mücadele edecek değiliz. Biz kendi işimize bakacağız.  Bizim görevimiz; bu hakikat kervanını menzile ulaştırmak için çalışmaktır.

Sevgili kardeşlerime husûsen şu konulara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum:

1- Kuran-ı Kerim’in manasını anlayarak çok okuyun.

2- Ehl-i Sünnet Akaidini iyi anlayıp yanlış iddiaların etkisinde kalmamaya gayret edin.

3- Siyer ve sahabenin hayatını okuyup yaşantınızın şiarı edinin.

4-  İlimler ve ilimlerdeki usulü (tefsir, fıkıh ve hadis gibi) anlayarak okuyun. Okuduklarınızın istikametinde amel etmeye gayret edin.

5- Her Müslüman Kur’an’dan belirli sureleri ve önemli duaları (nikah, cenaze v.s.) ezberlemelidir.

6- Çok tebliğ, çok ibadet ve samimi dualar edilmelidir.

7- Birbirlerinize  Allah korkusu ve hesap gününü hatırlatarak nasihatlerde bulunun.

8- Aranızda kardeşliğinizi pekiştirecek hallerde bulunun.

9- Kardeşlerimiz  birbirlerini gıyabında iyi hasletlerle yad etmelidir. Unutmayalım ki; insan fıtratında övgü muhabbeti, yergi de nefreti doğurur. Her halimizde (niyetler dahil) yüce Allah’a hesap vereceğimizi hatırlayarak davranmak zorundayız.

10- Yalan, gıybet, iftira, nemime, kulis (necva) ma’layâni ve bütün haramlardan hatta şüpheli şeylerden sakınılmalıdır. Aynı şekilde farz, vacip hatta sünnetleri dahi terk etmekten sakınmalıyız.

11- Hergün yatmadan önce kendinizi hesaba çekiniz. El-ân öldüğünüzü farz ederek ölüm anını, kabir (berzah) hayatını, mahşer, hesap, mizan, sırat, cennet ve cehennem ahvalini düşünerek muhasebe yapınız.

12- Kardeşler !..  birinizin bir hatasını görüldüğünüzde veya duyduğunuzda onu doğruca şahsın kendisine söyleyiniz. ikinci bir kişiye söylenen şey (doğru olsa bile) gıybet olur. Zaten yalan ve yanlış ise iftira hükmündedir

13- Sevgili Kardeşlerim; Madem ki yüce Allah’ın davasını üstlenmişiz o halde bütün meselelerimizi O’na sığınarak O’nun emri doğrultusunda halletmeliyiz. Yüce Allah da meselelerimizi Allah’a, Resulü’ne ve ulu’l- emre havale etmemizi emretmektedir.

14- Her zaman cahiliye toplumundan farklı olduğumuzun müdriki olarak asla unutmamalıyız. Akidede, metotta ve istikamette asla ve en ufak bir taviz veremeyiz. Hele taviz veren şahıs ve fırkaların suret-i haktan görünüp bizi etkilemelerine asla müsaade edemeyiz. Akidemiz, tevhid (şirkin her çeşidini reddetmek), Metodumuz ilahi ve Metodumuz ne kadar ilahi ise onu hedefine ulaştıracak metot da o kadar ilahi olmak durumundadır.

15- Yolumuz bütün peygamberlerin ve detaylı olarak Hz. Muhammed (sav)’in takip ettiği yol olan sahih itikad yolu sırat-ı müstakimdir. Düsturlarımız ise Ehl-i Sünnet ve Cemaattir. Özellikle günümüzde Ve’l-cemaat unutulan ve karıştırılan bir husustur. Bundan dolayı maalesef Ehl-i Sünnet anlamı da saptırılmaya çalışılmaktadır. Bu hususa özel ehemmiyet verilmelidir. Ve’l-cemaat demek; Allah Resulü’nün ve ashabının cumhurunun üzerinde bulunduğu yol üzere olmak demektir. Ümmetin ittifakı ise tam bir hüccettir, inkarı küfürdür. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetleri gibi. Bunların hilafeti üzerinde ittifak olduğu için inkarı küfürdür. Zira Allah Resulü (sav) “Ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez“ diye buyurmuştur.

Allah (c.c.) mükafatınızı kat kat arttırsın. Hep beraber cennetlerin yüksek makamına yerleştirsin.

-Amin-”

1000
icon
İbrahim 22 Mart 2020 02:49

Allah razı olsun hocam sizden.Rabbim eksikliğinizi vermesin.İnşaAllah buyurduğunuz gibi;” Allah(c.c) bizleri hep beraber cennetlerin yüksek makamına yerleştirsin.”

0 8 Cevap Yaz
Hamdullah

Huacamı allah için çok seviyorum Seni

0 0


Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL