CEMAATLI – CEMAATÇI - CEMAATSIZ

Gökhan Arslan'ın kaleminden 'Cemaatlı, Cemaatçı, Cemaatsız' arasındaki farklar.

2 Nisan 2018 12:35
A
a

Cemaatlı             : Masiyet olmadığı sürece itaat eder
Cemaatçı            : Masiyet olsa da itaat eder
Cemaatsız          : Ne masiyeti bilir ne itaat eder. Zira cemaatsızlık zaten başlı başına bir masiyettir
 
Cemaatlı             : İlim ön plandadır
Cemaatçı            : Şahıs ön plandadır
Cemaatsız          : Esen rüzgara göre yön ve şekil alır, belli bir kriter yoktur
 
Cemaatlı             : Ümmet’çidir, Biz’cidir
Cemaatçı            : Bizimkiler’cidir
Cemaatsız          : Ben’cidir
 
Cemaatlı             : Cemaati Kur’an ve Sünnete uydurur.
Cemaatçı            : Kur’an ve Sünnet’i cemaate uydurur
Cemaatsız          : Dini, Kur’an ve Sünnet’ten kendi anladığına uydurur.
 
Cemaatlı             : İnandığı gibi yaşar
Cemaatçı            : İnandırıldığı gibi yaşar
Cemaatsız          : Yaşadığı gibi inanır
 
Cemaatlı             : Hem okur hem dinler
Cemaatçı            : Sadece dinler
Cemaatsız          : Kulaktan dolmadır ne okur ne dinler. Okusa da kendi sorar kendi cevaplar
 
Cemaatlı             : Hoca/Şeyh ölse de fikir devam eder
Cemaatçı            : Hocanın/Şeyhin ölmesiyle cemaat kepenk kapatır
Cemaatsız          : Öyle bir derdi yoktur. Kendi ölümüyle güttüğü davası da toprağa karışır.
 
Cemaatlı             : Zahire göre hareket eder
Cemaatçı            : Batına göre hareket eder
Cemaatsız          : O anki durum ve duygusuna göre hareket eder
 
Cemaatlı             : Önce söylenene sonra söyleyene bakar
Cemaatçı            : Önce söyleyene sonra söylenene bakar
Cemaatsız          : Ne söyleyen önemlidir ne söylenen o sadece kendisine bakar
 
Cemaatlı             : Hoca/Şeyh “yol” göstericidir.
Cemaatçı            : Hoca/Şeyh yolun kendisidir
Cemaatsız          : Öyle bir derdi yoktur, kendi ilmi kendisine yeterlidir.
 
Cemaatlı             : Cemaat dinin yaşanması için bir vasıtadır
Cemaatçı            : Cemaat dinin kendisidir
Cemaatsız          : Cemaate gerek yoktur, kendi aklı kendisine yeterlidir
 
Cemaatlı             : Cemaat olmak (namaz gibi) dinin emridir gereklidir
Cemaatçı            : Cemaat olmak bazı şahısların birtakım menfaatlerini gerçekleştirebilmeleri için gereklidir
Cemaatsız           : Cemaat olmak gereksizdir. (Diliyle olmasa da dinin bu emrini hal diliyle inkar etmiş gibidir)
 
Cemaatlı             : Hoca/Şeyh de olsa hata yapar
Cemaatçı            : Hocamın/Şeyhimin bir bildiği vardır
Cemaatsız          : Zaten hocaya/şeyhe gerek bile yoktur

Cemaatlı             : Ortada buluşalım
Cemaatçı            : Bizde buluşalım
Cemaatsız          : Bana karışmayın, ne haliniz varsa görün
 
Cemaatlı             : (Cemaate) Şer’i delille girer çıkılacaksa da şer’i delille çıkar
Cemaatçı            : Duygusal girer duygusal çıkar
Cemaatsız          : Cemaat olsa da olur olmasa da olur
 
Cemaatlı             : Olumsuz dış etkilere karşı korumalıdır
Cemaatçı            :Olumsuz dış etkilere karşı korumalıdır fakat olumsuzluk kendi içerisinde mevcuttur
Cemaatsız           :Her türlü etkiye açıktır, uzun süre dayanabilmesi imkânsızdır.
 
Cemaatlı             : Cemaat kontrolünde olduğu için sosyal ve içtimai anlamda özgürlüğü kısıtlıdır
Cemaatçı            : (Yine) Cemaat kontrolünde olduğu için sosyal ve içtimai anlamda özgürlüğü kısıtlıdır
Cemaatsız          : Alabildiğine özgürdür. Uyaranı, karışanı, yapma-etme diyeni yoktur
 
Cemaatlı             : Bilinçli müntesiptir
Cemaatçı            : Bilinç dışı, duygusal müntesiptir
Cemaatsız          : İntisap etmek gereksizdir.
 
Cemaatlı             : Kurtuluş Kur’an ve Sünnettedir
Cemaatçı            : Kurtuluş kendi cemaatlerine intisab etmekledir
Cemaatsız          : Kurtuluş, bir takım ferdi ibadetleri yapmaktan ibarettir
 
Cemaatlı             : Kendisinin doğru olduğuna inanır
Cemaatçı            : Kendisinin “tek” doğru olduğuna inanır
Cemaatsız          : Tek başına da olsa kurtuluşta olduğuna inanır.
 
Cemaatlı             : Kendi aklıyla hareket eder
Cemaatçı            : Başkalarının aklıyla hareket eder
Cemaatsız          : Kendi aklı ve nefsiyle hareket eder
 
Cemaatlı             : Vahdete açıktır
Cemaatçı            : Vahdete kapalıdır
Cemaatsız          : Vahdet imkânsızdır, tek başına dünyayı kurtaracağına bile inanır
 
Cemaatlı             : Araştırır, usulünce sorgular, usulünce eleştirir
Cemaatçı            : Kabulcüdür, sorgulamaz, eleştirmez.
Cemaatsız          : Şeytanın rahatlatma tekniği sayesinde kendisiyle barışıktır, doğrusuyla yanlışıyla bir şekilde yaşar gider.
 
Cemaatlı             : Sorumlu olduğu bir merci vardır, adeta işçidir
Cemaatçı            : (Yine) Sorumlu olduğu bir merci vardır, adeta işçidir
Cemaatsız          : Kendi işinin (dininin) patronudur.
 
Cemaatlı             : İlimde usül takip edilir
Cemaatçı            : Şahısların duygu ve düşünceleri çoğunlukla usûlü belirler
Cemaatsız          : Aklî ve nefsî yargılar usûlü oluşturur. (Böylelikle kelle sayısınca usûl oluşmuş olur)
 
 
Cemaatlı             : Delile ittiba eder
Cemaatçı            : Şahıslara ittiba eder
Cemaatsız          : Bazen aklına bazen nefsine bazen de çoğunluğa ittiba eder.
 
Cemaatlı             : Sosyal ve içtimai hayatını (cemaat eliyle) Allah ve Resulü düzenler
Cemaatçı            : Sosyal ve içtimai hayatını (cemaat eliyle) kısmen şahıslar düzenler
Cemaatsız          : Hayatına kimseyi karıştırmaz. Sosyal ve içtimai anlamda “Laik”tir.
 
Cemaatlı             : Ümmet için nimettir, umuttur
Cemaatçı            : Ümmet için ayakbağıdır
Cemaatsız          : Ümmet için etkisiz eleman hükmündedir, varlığıyla yokluğu birdir
 
Cemaatlı             : Vasattır
Cemaatçı            : İfrattır
Cemaatsız          : Tefrit bile değildir
 
Cemaatlı             : Kalite ön plandadır
Cemaatçı            : Sayı ön plandadır
Cemaatsız          : Kendisini zaten kaliteli ve tek başına sayıca birçok kişiden daha hayırlı görür.
 
Cemaatlı             : Açıktan haram işlemeye karşı kontrol ve denetim altındadır.
Cemaatçı            :(Yine) Açıktan haram işlemeye karşı kontrol ve denetim altındadır.
Cemaatsız          :Günah işleyip işlememe konusunda serbesttir, üzerinde herhangi bir baskı ve etki yoktur.
 
Cemaatlı             : Kurtuluşun cemaatle olduğuna inanır
Cemaatçı            : Kurtuluşun kendi cemaatleriyle olduğuna inanır
Cemaatsız          : Ferdi olarak kurtulabileceğine inanır.
 
Cemaatlı             : Kurtuluşa dair korku ve ümit arasındadır
Cemaatçı            : Şahıslara olan güveni sayesinde kurtuluşa dair özgüveni yüksektir.
Cemaatsız          : Şeytanın rahatlatması ve cesaretlendirmesiyle kurtuluşuna dair özgüveni tavan yapmıştır.

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Duymak ve Görmek İstedikleriniz için..
...................
FES TURİZM