Hacı Ali DOĞAN

1975 Adana doğumlu.İmam Hatip Mezunu. Organizatörlük, Gazetecilik ile Web Hosting hizmeti uğraştığı alanlardan sadece birkaçı. Hayata bakışını özetleyen cümle:"HAYAT İMAN VE CİHATTIR GERİSİ TEFERRUATTIR."

“Seyyid Kutub Alim Değil.”  Öyle mi?

Gerçekten merak ediyorum, Ömrünü İslam davasının yücelmesine adayan, Kur’an’ın mesajının yeni nesle doğru anlatılmasına dair büyük katkısı olan böylesine müstesna bir ilim ve hareket adamını “alim değil” diyerek küçümseyenler, acaba O’nun Allah düşmanlarına karşı gösterdiği metaneti mi kıskanıyor? Yoksa kendi cehaletlerinin ortaya çıkacağından mı endişe ediyor.

7 Nisan 2020 01:01
A
a


Hak kişiye göre değişen göreceli bir kavram değildir. Hakkı ortaya koymak ancak adelet ile mümkündür. Hem El-Hak ve hem de El-Adil isimleri ile müsemma olan Allah c.c., kendisine iman eden kullarından Hakkı üstün tutmalarını ve şartlar ne olursa olan adil olmalarını emretmiştir. Nitekim Nisa Suresi 58. Ayeti kerime’de Cenab-ı Hakk Şöyle buyurmaktadır: “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”
Hakkın ve Adaletin ne denli önemli olduğuna dair kısa bir girizgahdan sonra gelelim asıl konumuza..

Son zamanlarda ilim ehlinden bahsederken, bazı yeni yetme nevzuhur tiplerin ömürlerini İslam davasının âlî olmasına adamış büyük düşünce ve fikir adamlarına, yaşadığmız çağın mucahid ulemasına dil uzattıklarını görüyoruz.

İslam’da ilimden evvel öğrenilen ilk mesele edeptir. İslam’ın öğretildiği bütün mekteplerde talebelere ilk öğretilen kitap Ta’limu’l-Müteallim ve benzeri kitaplardır. Önce edep öğretilir ki sonradan bir fikri sakatlık ve huzursuzluk çıkmasın diye..

Geçtiğimiz günlerde islam’ın itikadi konuları ile yeni tanışmış, kitap okumaya yeni başlamış bir gencin “Ama abi, Seyyid Kutub alim değil ki” demesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadım.  Aslında üzüntüm o gence değil, bu sözü alttan alta yayan bir camiaya ve onun meşhur hocasında.. Neyse..

 O gence “âlim kime denir?” diye sordum ve doğal olarak cevap alamadım.  Okuduklarımdan, dinlediklerimden ve gördüklerimden anladğımın hülasası olarak diyebilirim ki, “Alim, Kur’an’ı ve Sünneti iyi bilen aynı zamanda çağını da iyi okuyabilen kimsedir.” Şimdi bu tariften yola çıkarak Seyyid Kutub’un hayatına şöyle bir bakalım:


Seyyid Kutub Klimdir?

Fi zilâl-il-Kur’an isimli müthiş bir Kur’an tefsirini  yazan ve idam edilerek öldürülen Seyyid Kutub’un Hayatı…

Seyyid Kutub 1906 yılında Mısır’ın Asyut kasabasısında, dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Orta ve lise tahsilini el-Ezher de bitiren Kutub Darul Ulum ve Kahire Üniversitesinde yüksek öğretimini tamamlamış, mezun olduktan sonra da Eğitim Bakanlığında müfettiş olarak çalışmıştır.

1933 yılında mezun oldugu fakülteye aynı yıl öğretim görevlisi olarak tayin oldu. Seyyid Kutub 1946 yılında da Konum Dersleri isimli makalesini yayımlamıştır. Makalesinde ise toplumun ıslahının ve Müslümanların bu yönde çalışmasının Kur’an’ın emri olduğunu savunuyor, Mısır’ın o dönemki toplumsal yapısını ve geçirmekte olduğu dejenerasyonu eleştiriyordu.

Seyyid Kutub 1949 yılında ABD’ye gitmiştir. Bu dönem boyunca Amerikan yaşam tarzını ve toplumunu, tanık olduğu özdekçiliği eleştirmiş ve Amerikan medeniyetini primitif olarak görmüş ve reddetmiştir. Ayrıca, 1949 yılında, o yurt dışındayken, İslam’da Sosyal Adalet isimli eseri yayımlanmıştır.

Bu eserinde gerçek sosyal adaletin İslam’da olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca yine ABD’deki yıllarında, daha önce kaleme almış olduğu edebi makale ve eserleri eleştiriyor, o dönemlerde sahip olduğu daha seküler olarak tanımlanabilecek edebiyat anlayışından ziyade edebiyatın da kaynak olarak en başta İslam’ı alması gerektiğini savunuyordu.

FİZİLÂL'İL KUR'AN

Hayatı boyunca, İslam dininin iyi anlaşılması ve gereklerinin dejenere edilmeden yerine getirilmesi için çalışan Seyyid Kutub, bu alanda önemli çalışmalara imza atmış, önemli eserler yayımlamıştı. Özellikle Fîzılâl'il Kur'an isimli tefsiriyle Türkiye'de tanınan Kutub'un, ayrıca Yoldaki İşaretler ve İslamda Sosyal Adalet eserleri de bir zamanlar Türkiye'de gençliğin elinden düşürmediği eserler arasında yer alıyordu. İslamda Sosyal Adalet eseriyle, gerçek sosyal adaletin İslam'da olduğunu hatırlatmaya çalışmıştı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER DÖNEMİ

Seyyid Kutub'un Amerika'dayken Müslüman Kardeşler Hareketi'ni ilgi duymaya başladığı söylenir. Kutub, Amerika'dayken hareketin kurucusu Hasan El Benna öldürülür. Kutub, Amerikan basınının ve kamuoyunun El Benna'nın ölümünden duyduğu memnuniyeti yakından görür ve bu onda daha büyük bir dönüşüme yol açar.1949'dan 1952'ye kadar gazete ve dergilerde siyasi ve sosyal içerikli yazılar yazmaya başlar. Yazıları Mısır toplumunda ve diğer Arap coğrafyasında büyük yankı uyandırır.

İhvan'ın çalışma komitesine seçilir ve hareketin propaganda başkanlığına getirilir. 1954'te İhvan'ın yayın organı el İhvan el Müslümin'in yayın müdürlüğüne getirilir. Dergide Mısır devriminin lideri Nasır'ı eleştiren yazılar yazar. 1954'te Nasır'ın imzaladığı İngiliz-Mısır Pakt'ına karşı çıkar. Nasır yönetimi İhvan'ın gazetesini yasaklar ve İhvan içinde tutuklamaları başlatır. Seyyid Kutub da tutuklananlar arasındadır.
 
15 YIL AĞIR HAPİS

Cemal Abdül Nasır’a düzenlenen 1954 tarihli suikast girişimi nedeniyle birçok Müslüman Kardeşler üyesi gibi o da tutuklandı. Yargılama sonunda Seyyid Kutub’a onbeş yıl ağır hapis cezası verilmiştir. Hapiste ileride büyük bir önem ve üne kavuşacak iki eseri olan, Kur’an tefsiri Fi zilâl-il-Kur’an ve Kutub’un siyasi ve düşünsel görüşlerinin en son ve bütününü ifade eden Yoldaki İşaretler`i kaleme almıştır. 1964’te serbest bırakıldıktan sonra, 1965’te tekrar tutuklandı. Bu kez de birçok Müslüman Kardeşler üyesi ile birlikte tutuklanmıştı ve tutuklanma nedeni devlete karşı bir darbe girişimi idi.

YOLDAKİ İŞARETLER

Fi Zilal el- Kuran adlı eserini hapiste tamamlar. Irak devlet başkanı Abul Selam Arif'in isteği üzerine serbest bırakılır. Fakat serbest bırakıldıktan bir süre sonra hükümeti devirmek suçlamasıyla tekrar hapse atılır. "Yoldaki İşaretler" adlı eserini bu yıllarda tamamlar. Bu kitabının halkı isyana teşvik ediyor suçlamasıyla yargılanır ve ölüme mahkum edilir. 29 Ağustos 1966'da asılarak şehid edildi.

Merhum Müfessir Alim Seyyid Kutub'ın ümmete hediye ettiği bazı eserler:

- Ruhun Sevinci
- Fi-Zilal-il Kur'an
- Yoldaki İşaretler
- İslam'da Sosyal Adalet
- Din Budur
- İslam Düşüncesi İlkeleri-Esasları
- İstikbal İslam'ındır
- Kadın ve Aile
- İslam ve Emperyalizm
- İslam-Kapitalizm Çatışması
- Peygamberimizin Hayatı
- Cihan Sulhu ve İslam
- Bela ve İmtihan
- İslam'ın Hareket Metodu
- İslam Toplumuna Doğru
- Kur'an'ın Gölgesinde Kadın
- Kur'an'da Edebi Tasvir
- Kur'an'da Kıyamet Sahneleri

BİR ÇOK DİLE TERCÜME EDİLDİ

Seyyid Kutub'un eserleri başta Türkçe, Farsça, Urduca, İngilizce, Fransızca, Malayca'nın da aralarında bulunduğu birçok dile tercüme edilmiştir. *


Gerçekten merak ediyorum, Ömrünü İslam davasının yücelmesine adayan, Kur’an’ın mesajının yeni nesle doğru anlatılmasına dair büyük katkısı olan böylesine müstesna bir ilim ve hareket adamını “alim değil” diyerek küçümseyenler, acaba O’nun Allah düşmanlarına karşı gösterdiği metaneti mi kıskanıyor? Yoksa kendi cehaletlerinin ortaya çıkacağından mı endişe ediyor.

Böyle bir tavır ve üslüp Hak ve Adalet terazisnde kişiyi oldukça zor durumlara garkedecektir.

Allah hepimize akıl ve basiret sıhhati nasip etsin (amin)


-------------------------------------------------------------------
* Seyyid Kutub'un biyografisi : "https://islammedya.com/sehadetinin-52--yilinda-seyyid-kutub-u-rahmetle-aniyoruz-225500.html"
1000
icon
İbrahim Yılmaz 9 Nisan 2020 15:46

Kıymetli kardeş. Ben bir Seyyid Kutupcu sayılmam ama yazınızda eleştirdiğiniz ve size üzüntü verdiğini belirttiğiniz insan tipine yonelttiginiz fikirlerinizi doğru buluyorum. Zahmet isteyen hakiki bir ilmi nüfuza ihtiyaç duymadan sadece seçtiği taraftan dolayı insanların çizilivermesini ben de itici buluyorum. Muhakkak ki müslümanlar arasında her zaman farklı görüşler olacak. Bu zaruri bir şey. İnsan doğası . Ama edepsizlik olmaması gereken bir şey. Reddedilmesi gereken bir şey. Selam ve sağlıcakla.

0 0 Cevap Yaz
MOLLA ÖMER 9 Nisan 2020 01:59

sehid seyyid kutub .islam seriat duzeni isdeyen bir alim dir .birileri siyasi islam bitti desede .seyyid kutublar bitmeyecek .onlara göre seriat devleti gunumuzde kurulamaz .cunki tagut i duzenlerin .saray alimler i isdemez .mucahid alim i isdemezler .mümün leri suurlandiran .bilinclendiren .islam alimleri .tagut un alimlerine göre alim deyillerdir .cunki cihad i unutturmak dir gayeleri tagut i alimlerin ..insallah anlasilmsidir

0 0 Cevap Yaz


Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL