İSLÂM'DA YÖNETİM NİZAMI - MUKADDİME -

MAKALELER 25 Aralık 2020 23:08
Videoyu Aç İSLÂM'DA YÖNETİM NİZAMI - MUKADDİME -

İslâm davası için mücadele veren kesimler; insanları netlikten, hayat, devlet ve toplumun problemlerini çözen İslâm’ın açıklığından uzak olmakla birlikte genel fikirlere, kafalarında İslâmî sistemler ve bu sistemlerin nasıl uygulanacağı ile ilgili tasavvurdan yoksun ve soyut olarak İslâm’la hüküm etmenin gerekliliğine çağırmışlardır.

Allah’ın indirdiğiyle hüküm etmenin yegâne yolu olan İslâm devleti kurmakla bunun gerçekleşebileceği hatırlarından çıkmıştır. Bu nedenle İslâm devleti kurmak ve Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek, sözü geçen mücadele veren kesimlerin tüzüğünde yer almamıştır.

İslâm dini, hayatın bütün problemlerini çözebilecek, eksiksiz, kapsamlı bir hayat sistemidir.

Bu (oluşum) düşünceler, vardığı sonuca yönelik, detaylara inmeden ana hatlarını çizen birçok eserler yazmıştır. Örneğin İslâm nizamı, yönetim sistemi, ekonomik sistemi, sosyal sistemi ile ilgili birer eser yazmıştır.

Bu eserlerin tespitinde, Müslümanların; İslâm dininin pratiğe yönelik olduğunu, uygulanırlığı ve eksiksiz bir sistem olduğunu, kavrayıp onun getirdiği nizam ve çözümleri benimseyerek hayatta tatbik etmelerinde pratik yönü göz önünde bulundurularak yazılmıştır. Zira bunun yegâne metodu İslâm devleti kurmaktır.

Bu düşünceler; hayatın her alanında konuşulur ve tartışılır hale gelmesi için, bu düşüncelerin kavratılması ve anlaşılması için Müslümanlara ulaştırıldıktan sonra, pratik hayatta önemli bir yer işgal edip yeni ufuklar/boyutlar kazanmaya başlamıştır. Öyle ki bu boyut sözü geçen düşüncelerin ana hatları ve genel çerçeveleri belirlemekle sınırlı kalmamıştır. Özellikle Müslümanlar; ümidin sadece İslâm’da olduğunu, içerisinde bulundukları ortamdan kurtulmak için yegâne kurtuluş olduğunu ve hayatın bütün problemlerini çözebilecek eksiksiz, kapsamlı bir sistem olduğunu idrak ettikten sonra bu boyut daha da ağırlık kazanmıştır.

Müslümanların İslâm devleti ile ilgili hükümlerin detayını ve İslâm devletinin uyguladığı ve uygulayacağı nizamları (şer’i hükümleri) de bilmesini gerektirir.

İslâm devletinin vakıasını, organlarını, yapacağı işleri ve onunla ilgili hükümleri genişleterek detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alacağız. İslâm’da yönetim sisteminin eşi ve benzeri olmayıp dünyada var olan yönetim sistemlerinden farklı olduğunu, yönetim temellerini ve İslâm devletinin organlarını, halifenin nesb edilmesini ve yöntemleri (üslûpları), İslâm devletinin ilâhî olmayıp beşerî bir devlet olduğunu vurgulamaya çalışacağız.

İslâm devleti bünyesinde görev alan yardımcıları ve yetkilerini, İslâm’da şura hükmünü, ümmet meclisi ve yetkilerini de ele alacağız.

Yüce Allah’tan; bu çalışmamızın hayırlı olmasını temenni eder, İslam'ın uygunlanması için Allah’ın Müslümanlara İslâm devletini en kısa zamanda nasip etmesini niyaz ederiz (âmin).

Zira bu Allah’a göre güç değildir.

Kaynak : islammedya
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL