Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 15:08
 
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

3-Sahabe  Hakkındaki  Görüşleri. -2-

  a)      SAHABENİN HEPSİ ADÎLDİR                       

    Sahabenin adil oluşu , Müslümanların   icma'ı   ile   kesinleşmiş   bir   konudur. Zorunlu olarak net ve açık bir dini olaydır.  Zira onlara saygılı  olma ve onları güven ve itimadın zirvesinde   kabullenmeyi  zorunlu   kılan   bir   durum   söz  konusudur.  Onlar Resulullah (s.a.v) ile oturanlardır. Allah (c.c) onları  Rasûlü'nün sohbetinde bulunmak  için seçti, O’nun hadisi üzere  koruyucular  kıldı.   Nasıl  böyle  Olmasın ki? Allah (c.c)   ve   Resulü (s.a.v) onları terbiye etti  ve  ümmet’te   bunda  birleşti.   Onları   yermeye  hiç bir neden ve yol yoktur. Allahü Teala (c.c) "Muhammed Allah'ın Resulüdür.  0'nunla birlikte olanlar, kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler.   Onları  rükû ve secdede, Allah'dan fazl ve rızasını umar bulursun.   Simaların da secde izi vardır.  Bu  onların  Tevrat'ta, İncil'de geçen halleridir."  (1)  

       Yine: "Muhacir ve Ensar’dan (İslâm'a girmekte)  öne  geçenler  ve  iyilikte  onlara  tabi olanlardan Allah razı olmuştur.  Onlara  altından  ırmaklar  akan cennetler hazırladı. Orada  ebedi kalıcıdırlar. İşte bu çok büyük  bir feyzdir."  (2)   buyrulur. Yine :"-Allah'ın verdiği  bu ganimet  malları  yurtlarından ve mallarından edilmiş olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen,  Allah'ın dinine ve Peygamberine yardım   eden muhacir fakirlerinindir. İşte doğru olanlar bunlardır." (3)   Yine :  "Allah ağacın altında sana biat eden mü'minlerden razı oldu. Kalblerinde olanı bildi de  üzerlerine sekineyi indirdi.  Ve onlara   yakın  zafer  nasibetti." (4)  buyuruyor.

      Rasulullah (s.a.v) 'da :  "Ashabımdan her hangi birine sakın  sebbetmeyiniz. Sîzden biriniz Uhud kadar altın infak etse yinede onların ne bir müddüne ne de yarısına ulaşır.”  (5)  Ve, "Yıldızlar semanın koruyucularıdır. Yıldızlar gidince sema  vadolduğu hale gelir. Bende ashabımın koruyucusuyum. Ben gidince ashabım kalır. Ashabım da ümmetimin  koruyucularıdır.  Ashabım da  gidince  ümmetim  vadolduğu  hale varır."  (6) 

    Abdullah bin Mes'ud (r.a) :  "Sizden kim bize ulaşırsa ölenin izini takip etsin. Zira diri olan fitneden  emin  olmaz. Onlar Muhammed (s.a.v)'in ashabı olup   bu ümmetin en faziletlisiydiler, kalpleri ile, ilimleri en derin, sorumlulukları en az olanlardır. Onlar Allah (c.c)'ın Nebisi'nin sohbeti için  ve dini ayakta tutmak için seçtiği bir kerimdir.  Onların defterini biliniz, onların bıraktığına uyunuz. Onların ahlâk ve dinine güç yettirdiğinizce yapışınız. Zira onlar dosdoğru  hidayet   üzeredirler."  (7)   Allah (c.c) için, Ebu Zur'ate er-Razi'nin söylediği ne güzeldir: "Ashab-ı Resul'den birini yereni gördün  mü,  bil ki O ZINDIKTIR... Oysa durum şudur  Rasul hak, Kur'an hak, O'nunla gelen hak. BÜTÜN BUNLARI BİZE İLETEN ÎSE SAHABEDİR.  Bu zındıklar bizim şahidlerimizi  cerh etmek (gözden düşürmek) istiyorlar.  Amaçları ise Kitap ve Sünneti ortadan kaldırmaktır. Bu durumda onları cerh etmek işin daha doğrusudur."  (8)  "İşte bu apaçık hakikat ve saf doğruluktur. Onlar sünneti ve hüccet oluşunu inkar etmekle başlıca hedef olarak onun iptaline yöneliyorlar. Bu da onları, OKUN  YAYDAN  ÇIKIŞI  GiBi  DİNDEN  ÇIKARIR.   Bunların   küfürlerine  şaşıyorum." (9) 

     Yukarıda  ki  küfür  ifadesi  biraz da Kur'an'dan  başka  delil  tanımayız  diyenlerle  ilgilidir. Zira bu inkâr  çok su götürüyor. Sahabeyi kabul etmemek, Tevatür yoluyla gelen Sünneti  ve  Kitabı da beraberinde   inkârı   gerektiriyor.   Zira  Kitabı  ve  Sünnet"i  bize O eşsiz  ve  emsalsiz   insanlar   ulaştırmışlardır.

      İbn Hazım  daha da  açık  olarak  bakın  bu konuda neler söylüyor: "Zorunlu olarak hadise rücu' etmek  gerekli.   Eğer bir kişi kalkıp da ; biz   Kur'an'da,  bulduğumuzdan   başkasına  tabi  olmayız" derse, ümmetin  İCMA’I  ile kafir olur.” (10)   Sünneti kabul etmeyenlerle  ilgili  Ebu   Zehra da şöyle demektedir : "Sünnete toz kondurmaya çalışanlar iki kısımdır;  BİRİ OKUN YAYDAN ÇIKTIĞI GİBİ DİNDEN ÇIKMIŞTIR.  İkinci kısım ise;  Sünnet'in  hüccet  oluşunu inkar ettiklerini açıklamamakla birlikte,  sağlam ve saf olanını bulmak  istedikleri  iddiasıyla, SÜNNET VE RÎVAYETTE bolca  ŞÜPHE UYANDIRMAYA çabalarlar. Bunların bir kısmı sarık sarar,  İslam'i giyim ve  ulema kıyafetiyle yaşayıp dururlar.....  Bunlara diyeceğimiz;  Eğer samimi insanlarsanız bu konuda UZMANLAŞIN,  BU İLMÎ ÖĞRENÎN.  Nebi (s.a.v)'ye  nisbet edilen şeylerde sıhhat ve sıdk olmadığına dair bütün delillerinizi   ortaya   koyuverin." (11) 

        Sahabenin küllüsünün adil oluşu ile ilgili  çok  güzel  bir  yazı  olması  dolayısıyla   merhum  Mevdudi (rh.a)'nin  "Hilafet ve Saltanat"  isimli  eserinin 435-444. sahifeleri  arasının okunmasını  tavsiye  edebiliriz.   Sahabe hakkında  ileri  geri  konuşmanın  ne  kadar  çirkin bir iş olduğunu, "sahabenin bazılarının bu tariften hariç tutulması gerekir" diyen sapıklara nefis cevaplar vermektedir.   Ne  kadar  okunsa  o  kadar  faydalı  olur.

   1-Kur 'an-ı  Kerim,  El-Feth  Suresi, Ayet:29.

   2-Kur 'an-ı  Kerim,  Et-Tevbe  Suresi, Ayet: 100.

   3-Kur'an-ı   Kerim,  El-Haşr Suresi,  Ayet:8.

   4-Kur'an-ı   Kerim,  El-Fetih Suresi, Ayet: 18.

   5-Müslim  4/I967-68.

   6-Müslim  4-/I96I Tefsir'ül-Vusul ila Cam'il-Usul 5/226.

   7-Tahavi, Şerh'ül-Akaid sh: 432.

   8-Hatip Bağdadi, El-Kifaye sh: 4-9.

   9-Muhammed  Tahir  Hekim, Sünnet in Etrafındaki Şüpheler, Sh: 33-35.)

  10-Muhammed  Tahir  Hekim, Sünnet in Etrafındaki Şüpheler,Sh: 60-61. El-İhkam, İbn Hazm 2/79-80.)

 11-Prof.M.Ebu Zehra, "Hadaret Ül-İslam" dergisi, Sayı: 5, Sünnet isimli Makale, Sh: 8-25. Muhammed  Tahir Hekim,  Sünnetin  Etrafındaki  Şüpheler, Sh:92.) 

 
Etiketler: ŞİA'NIN, SAHABE, HAKKINDAKİ, GÖRÜŞLERİ, -2-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı