Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 15:11
 
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

4— İmamet Hakkındaki Görüşleri: -2-

        Buraya kadar   anlatılanları,  "Ehl-i  Sünnet ve Şia'da İsmet İnancı"  isimli  kitaptan  aynen  ve  cümle cümle almaya   çalıştık.  İsmini verdiğimiz kitapta ve  aşağıda kaynaklarını  göstermeye çalışacağımız  diğer  kitaplarda    yazdığımız  her cümlenin  kaynağı  mevcuttur.

      Daha geniş bilgi edinmek isteyenler hem ismini verdiğimiz kitaptan hemd e yukarıda sıralamaya  çalıştığımız  kaynak eserlerden faydalanabilirler. Yukarıda anlatılanlar Şia'nın, imamlarının  masumiyeti  ile  ilgili  iddialarıdır.   Şia'nın   büyük hadis kitaplarından El-Kafi'deki konuların başlıklarından  cümleler halinde bir kaç başlık aktaralım:

    1-"İmamlar,  meleklere,  Nebi  ve  Resullere  verilen  ilimlerin  hepsini  bilirler." 

   2-"İmamlar ne  zaman öleceklerini  bilirler.  Ve onlar kendi  istekleri olmadan ölmezler." (Kafi, sh:258) 

    3-"İmamlar  olmuş  ve olacak her şeyin ilmini bilirler.  Onlara  hiçbir  şey gizli değildir." (Kafi, sh:260)

   4-"İmamlarda bütün kitaplar vardır ve onları çeşitli dillerde olmasına rağmen anlarlar, bilirler." 

    5-"Kur'an'ı  imamlardan  başkası  toplamamıştır.  Onlar Kur 'an  ilimlerinin  hepsini  bilirler." 

  6-"İmamların sahip olduğu şeyler,  Peygamberlerin alametlerindendir." (Kafi,sh:231)

     7-"İmamların  durumu  ortaya  çıkınca  Davud  ve  ali  Davud'un  hükmü  ile hükmederler.  Delil istemez ve sormazlar."   

   8-"İmamlardan çıkanlar hariç, insanların elinde bulunan her şey batıldır, imamlardan çıkmayan her şeyde yine batıldır." 

      "On iki  imamlarına bu imamların dahi kabul etmeyeceği sıfatları uyduran şii'ler bir taraftan imamlığın beşeriyyetin üstünde bir mertebe olduğunu iddia ederken öte yandan Resulullah (sav)'in  Allah (cc)'ın  vahyettiği  göklerin  yaratılması,  cennet ve cehennemin vasıfları  gibi  gayba dair  haberleri  inkar ediyorlar.  İmamlarının  mertebelerini kendisine vahiy  inen (Peygamberin)  mertebesinden  üstün  tııtarlarken  bunlarla  bizim  aramızda  hangi yaklaşma  mümkün  olacaktır..  Abbasilerin  isyanı  Şii'lerin  teşvikleriyle   olmuştu. Aynı   şeyi   Abbasi   devleti,   Hülagu   tararından tehdit edilince Abbasilere yaptılar... Putperest   Hülagu ile birleştiler.  Takiyye   inançları   gereği   menfaatin  fazla  olduğu  tarafı seçerler.  

     Şia alimlerinden En-Nusayr et-Tusi, Abbasi Halife  Mutasım'a saçını başını yolarak methiyeler,  şiirler yazarken çok geçmeden 655 senesinde hemen aleyhine geçmiş, İslâm'ın Bağdad'da bir an önce yıkılmasını  gözlemeye   başlamış   ve  maalesef   Hülagu'nun  yanında yer  alarak  en  ön  safâ  geçmiş.   Hülagu   ile  müslümanların   boğazlanmasını   kontrol etmiş  ve  İslâm kitaplarının  Dicle'de  boğulmasına   rıza  göstermiştir."  (1)      Yukarıda ki ifadelere göre,  Allahü Teala (cc)'ya  ait  sıfatların  bir  kısmını  imamlarında görmeye  çalışan  bu insanlarla hangi konuyu halledebilirsiniz?      Gafil  avlanan kardeşlerimiz;  diğer  konularda olduğu gibi burada da aynı safça iddiayı ortaya atıp, şöyle  diyebilirler :  "O  sayılan  rivayetler   eski  inanç  sistemlerinde olsa  bile  şimdiki   müslümanlarda böyle bir inancın olması mümkün  değildir,  olamaz!"    Bizde,  "Evet mümkündür olabilir"  diyoruz. Zira  o inançların  hala  bu  günde  geçerli  olduğunu  görmekteyiz!   

  Ehl-i şia, eski  düşüncelerinden  ve  akidelerinden en ufak bir taviz vermez, vermeye de yaklaşmaz.  İşte  ispatı!    İnkılap liderleri dahi aynı akideyi yaşatma ve yayma gayreti içindedir;  ve  şöyle  diyor :  "Mezhebimiz gereğince Bu manevi makamlara  'Melek-i  Mukarreb  ve  Nebiyyi  Mürsel de  erişemez.  Rivayete  göre,  Resul-i  Ekrem (S.A) ve imamlar  (AS)  bu  alemden  önce,  arşın  gölgesinde   idiler. Doğmadan önce diğer insanlardan  ayrı  idiler  ve   bu   açıdan   üstünlükleri  vardı..."  (2)    Akıl sahibi mü'minleri,  şu  yukarıda  geçen  cümleler  üzerinde birazcık olsun düşünmeye davet ediyoruz.   Tarih   içinde   inançlarının   temel   esasları  haline  getirdikleri    akidelerinden  bu gün   hangisini  atmışlardır.  Yahut   atmayı hiç  düşünmüşler  midir?   "Mürsel Nebi'den üstün imam" nazariyesi  de  ne  demek?  Paylaş bakalım nasıl paylaşıyorsun  bu  inancı? Yaklaş  bakalım  nasıl  yaklaşıyorsun   bunlara  ?

     Peygamberlerle imamlarını aynı kefeye koyan, hatta daha üstün gören bir görüş!    Söyledikleri  her  söz dinde hüccet sayılmaktadır.  Asla günah işleyebilecekleri caiz görülmüyor.   Ne  korkunç ifrattır.  Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat 'tan   bir  müslümanda  kalksa şöyle  dese;   şu konuda İmam-ı Şafiî'nin içtihadı şöyle vb.  Vay o müslümanın haline! Ne  fıskını  bırakırlar,  ne  şirkini  ne  de  küfrünü!    Ne  gülünç  bir mantık! Ne taassup! Demezler mi ki, siz  imamları  Peygamberlerle eş, hatta bazı Peygamberlerden daha üstün tutuyorsunuz fısk, şirk, küfür olmuyor da; biz sadece Hadis-i Şeriflerin  gereği  yapılan   içtihadlardan  bahsedince   niçin   fısk,  şirk,  küfur  oluyor?               

1-Muhibbuddin Hatib, El-Hutut-ul Arıza Li' ş-Şiati-1-Isney Aşeriyye,sh:27. (Kafi, sh: 255)

2-İmam Humeyni, İslam'da Devlet,Sh:87, İst. 1991.

 
Etiketler: ŞİA'NIN, İMAMET, HAKKINDAKİ, GÖRÜŞLERİ, -2-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı