Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:15
 
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

CEMAAT'LE   İLGİLİ   AYET-İ   CELİLELER

Yüce Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de; Cemaatla ilgili bazı Ayet-i Celile'lerinde  şöyle  buyurmuştur:

1-"Hep birlikte Allah'ın ipine (Yani Kur'an'a, Şeriat'a, Cemaata) sımsıkı yapışın,  dağılıp parçalanmayın."   (62)  

2-"Ey  iman edenler! Allah'a ve Rasulü'ne ve sizden olan emir sahiplerine  itaat   ediniz."  (63)  

3-"Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk (CEMAAT) bulunsun. İşte onlar felaha erenlerdir." (64)   

4-"(Rasulüm) Sana BEY'AT edenler hiç şüphesiz Allah'a Bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir." (65)  

5-"Andolsun ki, sana o ağacın altında BEY'AT ederlerken Allah mü'minlerden  razı   oldu."  (66)  

6-"Ey  Peygamber!  Mü'min  kadınlar  seninle  BEY'AT  etmeye   geldikleri zaman,   BEY'AT'larını kabul  et." (67)   

7-"Saflar  bağlayıp  duranlara  yemin  ederim." (68) (Elmalılı  merhum :"Safsaf  duranlar" cemaat  olanlardır, diyor.)

 

CEMAATLE   İLGİLİ   HADİS-İ   ŞERİFLER

  Rasulullah (s.a.)  bir   hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar:

1- "Bana  itaat  eden Allah'a  itaat  etmiş, bana  isyan eden Allah'a isyan etmiş olur.   Kim  emirine  itaat  ederse   bana   itaat  etmiş,  kim  emirine   isyan  ederse bana  isyan  etmiş  olur." (69) 

  2-  Buhari ve Müslim, Busra bin Abdullah (r.a)'tan rivayet etmişlerdir : "Ebu İdris Havlani, Huzeyfe (r.a) 'nin şöyle söylediğini bildirdi : İnsanlar Resulullah (a.s)'a   sürekli  hayır   hakkında   soru sorarlardı. Bense bana dokunabileceği korkusu ile sürekli şer (fenalık) hakkında   soru   sorardım.   Bir keresinde Resulullah (s.a)'a şöyle sordum : "Ey Allah'ın Resulü,   biz   daha   önce   cahiliyet   ve   şer ( fenalık) içinde   idik.   Daha  sonra yüce Allah bize şu hayrı (İslam'ı)   ulaştırdı.   Bu   hayırdan   sonra   yine şer   gelecek  midir?"

Resulullah (a.s) : "Evet" diye buyurdu. "Peki  bu  şerden   sonra   yine   hayır gelecek midir?" dedim."   "Evet,   içerisinde de bir duman (karışıklık, bozukluk) olacaktır." diye cevap verdi.   "Dumanı (karışıklığı) ne olacak" dedim."   "Benim Sünnetim dışında bir yol tutan ve benim   gösterdiğim   hidayet çizgisi   dışında   bir çizgi benimseyen topluluk olacak. Onları tanıyacak ve reddeceksin" diye buyurdu. "Peki bu hayırdan sonra yine şer gelecek midir" diye sordum. Resulullah (a.s) : "Evet Cehennemin kapılarında duran davetçiler ortaya çıkacaktır, bunların çağrısına uyanları, Cehennemin içine  atacaklar" diye buyurdu.

Ben: " Ey Allah'ın Resulü,   sen bize onların özelliklerini bildir" dedim.   Resulullah (a.s): "Evet onlar bizim gibi görünür ve bizim dilimizle konuşurlar"  diye   buyurdu.   "Ey   Allah'ın Rasulü,   ben o   insanların   zamanına   yetişirsem  ne   yapmamı   uygun   görürsün- bir rivayette  de,  ne  yapmamı   emredersin, şeklinde geçmiştir-?" dedim. "Müslümanların Cemaatları ve İmamları ile  birlikte ol" diye buyurdu. "Eğer Müslümanların bir Cemaati ve İmamları   olmazsa?" dedim. " O zaman da, ağaç kökünü   yemek   zorunda   kalacak   kadar   zor duruma   düşsen   bile,   bu  hal  üzere   ölüm   sana   gelinceye   kadar   bütün bu (sapık) fırkalardan uzak dur" diye buyurdu." 

Müslim'in buna benzer bir başka rivayeti daha vardır. O rivayette şöyle bir farklılık bulumaktadır : "(Ebu Huzeyfe (r.a) şöyle dedi) : " Dumanı (karışıklığı) nedir" diye sordum. Resulullah (a.s) : "Benim  Sünnetimi  benimsemeyen  bir topluluk ortaya çıkar. Bunların içinde, bedenleri  insan  bedenleri   gibi   ama  kalpleri   Şeytan kalpleri olan bir takım adamlar bulunacaktır." diye buyurdu.   Ben :"Ey Allah'ın Rasulü!   Eğer onların zamanına ulaşırsam ne yapayım?" diye sordum.   "Dinler   ve itaat edersin.   Sırtın  dövülse  ve  malın   alınsa   bile dinle ve   itaat   et"   diye   buyurdu."
    3-    Buhari   ve Müslim, Abdullah bin Abbas (r.a)'tan rivayet etmişlerdir : "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu :  "Kim emirinin herhangi bir şeyinden hoşlanmazsa sabretsin. Kim yöneticiden  (Müslüman  yöneticiden) bir  karış  uzakta  ölürse,  bir  tür  Cahiliye  ölümü üzere  ölür."  Bir başka rivayette de şu ifadeye yer verilmiştir :"...bu hoşlanmadığı şeye sabretsin. Kim Cemaatten bir karış   uzaklaşırsa,   onun   ölümü   Cahiliye   ölümü   üzere   olur."

 

 4-  Buhari ve Müslim,   Muğire   bin   Şu'be   (r.a)'den   rivayet   etmişlerdir : "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: "Ümmetim   içinde hak çizgi üzere yürüyen bir taife sürekli bulunur..."   Bezzar, Fadale bin Ubeyd (r.a)'den rivayet etmiştir : "Resulullah   şöyle   buyurdu :   " Üç kişi hakkında bir şey sorulmaz :

1-Cemaatten ayrılan kişi.

2-İmamına (müslüman olan yöneticisine) isyan edip de böyle isyan üzere ölen kişi.

3-Efendisinin    yanından   kaçıp da   ölen   köle   ya da   Cariye   için."   

İmam Nevevi, Rib'i bin Haris (r.a)'den şu şekilde rivayet etmiştir :Huzeyfe (r.a) şöyle söyledi :"Ben Resulullah (a.s)'ın şöyle buyurduğunu duydum : " Kim Cemaatten ayrılır ve yönetimi   küçük   düşürürse,   Allah'ın kendisini   hoş  karşılamayacağı   bir   halde,  Allah'ın  huzuruna   çıkar." 

  İmam Ahmed, Ebu Zer (r.a)'in merfu olarak şöyle söylediğini rivayet etmiştir : " Kim Cemaatten   bir   karış   uzaklaşırsa,   İslam   halkasını   boynundan   çıkarmış   olur."
Tirmizi,   Abdullah  bin  Abbas (r.a)'tan   rivayet  etmiştir : "Resulullah  (a.s)  şöyle  buyurdu : " Allah'ın  eli   Cemaatle   birliktedir." Taberani, İbni Ömer (r.a)'den rivayet etmiştir : "Resulullah (s.a) şöyle buyurdu : "Benim Ümmetim sapıklık üzere bir araya gelmeyecek.  Sizin cemaatle  birlikte  olmanız  gerekir.   Allah'ın  eli   Cemaatle   birliktedir."

İmam Ahmed, Abdullah bin Ömer (r.a)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir : " Dikkat edin bir adam bir kadınla yalnız yerde başbaşa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri Şeytandır. Cemaate bağlı kalın.   Dağılmaktan   kaçının.  Şeytan tek kişi ile beraberdir. İki kişiden ise daha uzaktır. Kim Cennetin   ortasını   arzuluyorsa,   Cemaatle birlikte bulunmaya özen göstersin."

Hakim, İbni Abbas (r.a)'tan rivayet etmiştir : "Resulullah  (a.s)   şöyle buyurdu : "Allahu Teala   benim  Ümmetimi sapıklık üzere asla birleştirmez. Allahu Teala'nın eli de Cemaatle birliktedir."   Taberani,   Haris bin Kays (r.a)'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir : "Bana Abdullah İbni Mes'ud (r.a) : "Ey Haris  bin  Kays, cennetin ortasına yerleşmek senin hoşuna gitmez mi?" diye sordu. Ben "Evet" dedim. Bunun üzerine ." Öyleyse İnsanların (Mü'minlerin) Cemaatlerine  bağlı  kal."   dedi."

Hakim, Yesir bin Amr (r.a)'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir : "Hz. Osman (r.a) öldürüldüğünde, Ebu Mes'ud (r.a) evinde uzlete çekildi.   Bu   sırada   ben   yanına giderek, insanların durumlarından  sordum. Şöyle dedi: " Cemaate  bağlı kal. Allahu Teala, Muhammed ümmetini sapıklık üzere bir araya getirmemiştir."   Bir başka   rivayette   Yesir'in   şöyle   söylediği   bildirilmiştir : "Hz.Ali (r.a) öldürüldükten sonra Ebu Mes'ud (r.a) ile karşılaştım. Peşinden  gittim  ve   kendisine : "Allah adına söylemeni istiyorum. Sen Resulullah(a.s)'tan fitnelerle   ilgili olarak ne duydun? " diye sordum. Şöyle söyledi : "Biz bir şeyi gizlemeyiz. Sen Allah'tan kork ve   Cemaatle   birlikte ol. Dağılmaktan ve ayrılıktan da sakın. Allahu Teala Muhammed (a.s)' ümmetini sapıklık üzere birleştirecek değildir."   (73)   

5-"Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Resulullah (a.s) buyurdular ki : " Dinleyin ve itaat edin! Hatta üstünüze, başı kuru üzüm tanesi gibi siyah Habeşli bir köle bile tayin edilmiş  olsa,  aranızda  Kitabullah'ı  tatbik  ettikçe... (itaattan ayrılmayın)." (74)  

6-"Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor : "Resulullah (a.s)   buyurdular ki : "Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a   itaat   etmiştir.   Kim de bana isyan  etmiş  ise,   mutlaka   Allah'a   isyan etmiştir. Kim emire itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur.   Kim de emire   isyan   ederse mutlaka bana isyan etmiş olur." (75) 

7- Hz. İbni Ömer (r.a) anlatıyor : "Resulullah   buyurdular ki: "Müslüman   kişiye,   hoşuna   giden veya   gitmeyen   her   hususta   itaat etmesi gerekir. Ancak, masiyet ( Allah'a isyan ) emredilmişse   o   hariç,  eğer masiyet emredilmişse, dinlemek de yok, itaat de yok." " Kim emirinden   hoşlanmadığı   bir   şeyle   karşılaşırsa   sabretsin,   zira kim Sultandan bir karış uzaklaşır   ve   ölürse   Cahiliyye   ölümü   ile  ölmüş  olur. "... "Allah'a   isyanda   kula   itaat   yok." "Allah'a itaat etmeyene itaat yok." ... " Allah'a   isyan   edene   itaat yoktur."..."Ulema,   Küfre düşen imamın mün'azil olduğunda, bu durumda bütün müslümanlara,  kıyam  etmenin  vacip  olduğunda  İCMA  etmiştir."

8-Ebu Hureyre (r.a)  anlatıyor : "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim itaatten   dışarı   çıkar   ve   Cemaatten   ayrılır   ve   bu   halde   ölürse,   Cahiliyye   ölümü   ile ölür."  (76)    

 9-" Size Cemaati   tavsiye   ederim, ayrılıktan da sakının, zira şeytan iki kişiden uzak durur. Cennetin ortasını   isteyen,   Cemaatten   ayrılmasın. " ..  ."Allah   ümmetimi   dalalet   üzere toplamaz. Allah'ın   eli   Cemaatledir.   Cemaatten   ayrılan ateşe gider."   "Cemaat rahmet, ayrılık azabtır." ..."Kim Cemaatten  bir  karış ayrılır, sonra da ölürse, Cahiliyye ölümü ile ölmüş olur...boynundaki   İslam   bağını   çıkarıp   atmış   olur."  (77) 

 

KAYNAKLAR:

62-Kur 'an-ı   Kerim, Al-i İmran Suresi, ayet:103

63-Kur 'an-ı   Kerim,  en-Nisa, Ayet:59

64-Kur 'an-ı   Kerim,   Al-i İmran Suresi, Ayet:104

65-Kur 'an-ı   Kerim,    el-Fetih Suresi, Ayet:10

66-Kur 'an-ı   Kerim,  el-Fetih:18

67-Kur 'an-ı   Kerim,  el-Mümtehine:12

68-Kur 'an-ı   Kerim, es-Saffat Suresi:1

69-Dr.Hasan  GÜMÜŞOĞLU,  İslam'da  İmamet ve Hilafet , sh: 296. Kay. Yay. İst. 1999. Buhari, Ahkam, 4--Müslim, İmare,8.

70-Kur 'an- ı   Kerim,  En Nisa Suresi:59.   Yusuf KERİMOĞLU, Fıkhi Meseleler, C/1, sh:166-167.Ölçü Yay.İst.

71-Buhari,  Ahkam 4.  Müslim, el-İmare,581851

72-Kur 'an- ı  Kerim,  Nahl Suresi:120

73-Said HAVVA, El-Esas Fi's-Sünne,  İslam  Akaidi, c/8,  sh:93-114. Aksa  Yayın Paz. 1992-İst.

74-Buhari, Ahkam 4,Ezan 54,56

75-Buhari, Ahkam 1,Cihad 109. Müslim, İmamet 33 . Nesai,Bey'at 27

76-Buhari, Ahkam 4. Müslim, İmaret 53. Nesai,Tahrim 28. İbnu Mace, Fiten 7.

77-İbrahim  CANAN,  K.Sitte,C/6. sh:435-440. Akçağ Paz.1995. Ankara. 

 
Etiketler: İslami, Kavrmlar:, CEMAAT, (1),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı