Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:28
 
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

SORU: "bir çok kuran mealinde SALATı farklı farklı meallendiren tefsircilerimiz olmuştur..kimine göre SALAT namaz kimine göre yardımlaşma iyilik etme dernek lokal gibi yerler açma kimine göre dua anlamalarına geliyor..sizin SALAT hakkındaki görüşünüz nedir..ikincisi namazın şekilsel SALAT olduğunu iddia edenler kuranın hiç bir ayetinde salatın karşılığının namaz olmadığını iddia ederler...size göre SALAT nedir ne değildir saygılarımla..."

 CEVAP: Bismillahirrahmanirrahim... Muhterem kardeşlerim; bu sayfada bize yöneltilen sorulara verdiğimiz cevaplar  muteber kaynaklardan verilmektedir. Biz acizane Hanefi mezhebine bağlı  olduğumuz için,  delillerimizde Hanefi Mezhebinin muteber kaynaklarındandır.  Verilen  cevaplar sahih, muhtar  olan   kavillere göredir.   Zayıf kavillerden sarfı nazar  ediyoruz.  Dolayısıyla bize soru soran kardeşlerimiz  hangi mezhebe bağlı olduklarını da belirtmeleri gerekir ki;  vereceğimiz cevaplar  eksik-hatalı olmasın. Öncelikle bu hususun bilinmesini istirham ediyoruz.

Şimdi kardeşimizin sorusunun cevabına geçebiliriz. Muhterem kardeşim; sorduğunuz soruda, Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)'i devre dışı bırakan hadis inkarcısı "mealci-kur'aniyyun" zümresinin akidesi ile "Oryantalist müsteşriklerin" bozguncu görüşleri dile getirilmiştir. İslam ahkamında Şer'i deliller dörttür. Kitap- Sünnet, İcma-i ümmed, Kıyas-ı fukaha... Bu soruda gündeme getirilen iddiaya göre, bırakın mezhepleri müctehid imamları, Sahabey-i Kiram ve Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) dahi reddedilmekte, devre dışı bırakılmaktadır. Yani soruda, dört şer'i delillerden üçü inkar edilmektedir! (Sünnet-İcma-i Ümmed-Kıyas-ı Fukaha)  Zındıkların iddiasına göre, kendisine vahiy gelen  Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)  ayetlerde zikredilen "SALAT"  kelimesini "Beş vakit namaz" olarak  anladığı için yanlış anlamış!!!    Haşa....  Allahü Teala (celle celaluhu)'da  bu yanlış anlamaya  göz yummuş!!!  Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)'den sonra  gelen  Ashab-Tabiin-Tebe-i Tabiin vb. tüm ümmed 1400 yıldır hepsi  bu  yanlış  anlayış  ve yaşayış  üzere  gitmektedirler!!!    Sadece ve sadece,  namaza dua diyen  bu zındık zümre doğru anlamış mışşşşş!!!!!!    Allah muhafaza!!!!!   Yeryüzünde şuana kadar böyle bir küfür görülmemiştir. 

İslam'ı temelden yıkmak için yola çıkan bu zındık  taife, sadece Kur'anı  kabul  iddiasındadırlar!!! Bu aşamadan sonra  reddedilme makamında   sadece Kur'an kalmıştır!   Müslümanların zerre şüphesi olmasın ki; bir  süre  sonraki  aşamada da  bu zümre Kur'an'ı reddedecektir.!!!   Peygambersiz bir din olmaz!  İslam Dini Peygambersiz anlaşılmaz!  İslam Dini Peygambersiz yaşanmaz! Peygambere iman etmeyen, bir kimse müslüman olamaz?   İslam Dinini  Tebliğle  görevli  son Peygamber Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'dir.    ".... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا" (Haşr:7)   "Peygamber size ne emrettiyse onu alın, size ne yasak ettiyse ondan da sakının.."  Yine Rabbimiz  Kainatın efendisine mutlak  itaat noktasında şöyle emretmiştir:  "....وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ " (Maide:92) "Allah'a ve Rasulüne itaat edin.."  Zira Peygambere itaatin Allah (celle celaluhu)'a itaat olduğunu Rabbimiz  beyan etmiştir:  "...مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ " (Nisa:80) "Kim o peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir..."

Her müslüman İslam'ın  beş şartını   daha küçük yaştan öğrenerek gelmiştir. Sizde mutlaka beş olduğunu öğrenmişsinizdir.   Cibril hadisi denilen ve orijinal arapça metniyle  aşağıya aldığımız çok meşhur  hadis-i şerifte,    Allah (celle celaluhu)'ın  Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) İslam'ın şartının beş olduğunu söylemiş, bu beş şartın içinde  günde beş vakit namaz kılmanın farz olduğunu   bildirmiştir. Tevhid mücadelesinin temel direği olan "Namaz, hükmolunmuş kat'i  bir farzdır. Farziyyeti kitap, sünnet ve icma' ile sabittir. Terkedilmesine asla ruhsat yoktur. Namazın farziyetini inkâr eden kimse kâfir olur" (Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 50.)   Namazın aslı, her peygamberin şeriatında vardır.   Günde beş vakit "Sadece ve sadece Allahû Teâla (celle celaluhu)'ya kulluk edeceğini" kat'i olarak ilan eden mükellefin; tağuti güçlere karşı cihad etmeyi de, taahhüd etmiş olacağı muhakkaktır. Dolayısıyla tevhid mücadelesinin temel direği: Namaz'dır." (Yusuf Kerimoğlu, Emanet ve Ehliyet-İslam İlmihali) İslam ahkamını anlamak için arap dilindeki  kelimelerin hem lügat anlamlarını, hem de istilahi anlamlarını bilmek lazımdır.  Zındık zümre bu  cehaletlerini  İslam'a ve müslümanlara saldırmakla örtmeğe çalışmaktadırlar.   Salât lâfzı manây-ı aslisi itibariyle mücmeldir.  Her ne kadar lügatta "dua" anlamına gelse de,  Şer'i şerifte "salât"; efal-i mahsusa ve erkân-ı malûmedir. Yani kıyam, kıraat, rüku, sücud, kuud ve niyet-i halise ile bunları eda etmek ve evvelinde tekbir ile dahil olmak ve ahirinde selâmla hitam bulmaktır.  İşte ayetlerde geçen "SALAT" kelimesinin İslami istilahtaki manası budur.

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, SALÂT, (1),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı