Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:26
 
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

Üstad   Bediüzzaman   Said-i  Kürdi (Rh.a) hazretleri   boşuna mı demişti : "Zaman,  CEMAAT  olma  zamanıdır."  Tabi  bu  gerçeği  vurgularken  diğer  taraftan  tarikat  gerçeğini  inkar  ettiği  anlamı  çıkarılmamalıdır.   Şu  anda   anın  vacibi  olarak elzem  olanın    cemaat  olduğu  vurgulanmıştır.   Zaten  cemaat  olmadan  tarikatın  olması  çok  anlamsızdır.   Öyleyse   mü'minler;  hem Cahiliye   yaşantısından,   hem de   cahiliye   ölümünden     Allah (c.c.)'a sığınarak hiç vakit geçirmeden   derhal   "İslam Cemaatini"  oluşturmalıdırlar...    Bu da   mümkün olamazsa   bütün  mesailerini;   bu   amelin   gerçekleşebilmesi    için   harcayarak    Cahiliyye    ölümü   üzere   ölmekten    kurtulmaya    çalışmalıdırlar.

   Dünyanın   çeşitli   beldelerinde  ve  çeşitli  bölgelerinde   yaşayan   müslümanlar    yalnız   kendilerinin    İslami    bir  gurup  olduklarını  veya  İslam'i    bir   cemaat    olduklarını   ve  hem  de    İslam'ı    yalnız    kendilerinin   temsil   ettiklerini,    dolayısıyla   diğer  cemaatlerin   İslami   cemaatlar   olmadıklarını,    batıl  yolda  olduklarını,   hatta  biraz  daha     ileri   giderek   küfürde   ve  şirkte  olduklarını   iddia   eder  olmuşlardır!!!    Oysa  bir  hareketin  veya  bir  gurubun   veya   bir  cemaatin   İslami  olup  olmadığı,  İslami  olması  için   hangi   şartları  taşımaları   gerektiği üzerinde     fazla    kafa   yormadıkları   bir   vakıadır.  

Maalesef   günümüzde;   "İslami  cemaat  nasıl  oluşur,   hangi  şartları  taşıması   gerekir?    Rükünleri   nelerdir?"   gibi   suallerin   cevapları   Ehl-i  Sünnet    kaynaklarında    aranarak    verilmiş   değildir.      Mesela    mescitlerde   herhangi   bir   vaktin   namazını   eda   edebilmek   için    bir  araya  gelen  Müslümanların     bir   cemaat    oluşturabilmeleri   için   bir   imama   uymuş   olmaları   şarttır.       O  müslümanların     "Cemaat  olduk   ve  cemaatle  namaz  kıldık"  diyebilmeleri   için    önlerinde   mutlaka  bir  imamlarının  bulunması     şarttır.     İmama   uymuş,   imama   bağlanmış  olmak  için de   ilgili  Müslümanların   samimi   bir   niyetle   imama   uymaları     şarttır.     "İslam  cemaati"   olduklarını  söyleyen  cemaatlerinde   aynen  böyle  olması   şarttır.     İşte     tanıtacağımız  bu   kitapta   aklınıza   gelebilecek    bu konularla     ilgili    her   türlü   sorunun    cevabını    burada    bulabileceğinizi   söylememiz    mümkündür.    Kitabın   önemi  hem  özellikle   seçilmiş   olan   konusundan,   hem de   yazarının   konulara   hakim   bir  otorite    oluşundan   neşet   etmiştir.  

 Hemen   şu  hususu  da  belirtelim ki,    bu  kitap   "Misak  mecmuasının"   abonelerine   ücretsiz   olarak   dağıtmış    olduğu    hediye    bir   kitaptır. (.....)  Bir  cemaate   "İslam'i  cemaat"   denilebilmesi  için   zaruri   yapı   çok  ince    noktalarına  kadar   izah  edilmiştir.   Kaza  sistemini   oluşturmayan  hareketlerin  hiçbirisinin  İslam'i  hareket  olamayacaklarını  ancak  ve  ancak   "İslam yanlısı  hareketler"  olabilecekleri   beyan  edilmiştir.    Bu  kıymetli  eser  okunduğu  zaman   Medine'yi   arzu  eden  mü'min   kardeşlerimizin    önce   Mekke'lerini   kurmaları     gerektiği   ayan  beyan  ortaya    çıkmaktadır. "     

Heyhat!!!     Gel  görki;   anın  vacibi  olarak  ihya  edilmesi  gereken   adı  geçen  bu  farzın  ihmalinde   Ümmetin   tümü   mes'uliyet   altında   inim  inim   inlemektedir...    Kendilerini  Ümmetin   uleması,  fukahası,  sülehası,   üstadı,   meşayihi,  lideri,  önderi,  Mehdisi,   Mesihi,  parti  başkanı, halifesi   makamında   zanneden   tüm  seçkinler   bu   vebalin   altında    olduklarını   bilmelidirler!!!    Zira   inancımıza  göre  İslam'ı  en  güzel  bilen  ve  en  güzel  yaşayanlar   onlardır... Zira,  Allahü  Teala (cc)'dan   en  çok   korkanlar  onlardır...  Yahut  öyle  olmak  mecburiyetindedirler...  Bu  vebal  önce  onları;   daha  sonra   sıradan   diğer   insanları   ilgilendirmektedir...  Eğer  bu  amelin  terkinden  dolayı   Cehenneme  girme  sözkonusu  ise;  önce  yukarıda    saydığımız   bu  seçkin   zümrenin  girmesi   gerekecektir!!!

 Sahih   imana  sahip  olan  her  mükellef    kendi liderini,  önderini,  emirini,  imamını,  üstadını,  ağabeyini,  şeyhini,   mehdisini, mesihini,  parti  başkanını,  dernek  başkanını,  vakıf  başkanını  vb.  herneyi  varsa   Allah  (cc)  rızası   için   usul-ü  dairesinde   uyarmalı,   bu  gidişin  nereye   olduğunu   mutlaka   ama   mutlaka    sormalı,   hesap   vermeye   davet   etmelidir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Yoksa  bu  karanlık  gecenin   nurlu  sabahı  unutulmalıdır.......Allahü  Teala (cc)'ya  emanet  olunuz...   

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, CEMAAT, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı