Yazı Detayı
25 Şubat 2015 - Çarşamba 12:50
 
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

Allahü Teala (cc) dileseydi  tüm insanları  tek ümmet  olarak  yaşatır  cennetine  kordu.  Cenneti çok geniştir. Buna muktedir iken insanlardan söz alıp dünyaya  göndermiş  ve  imtihana tabi tutmuştur. Bu imtihanın  sonucuna göre cennetlik ve cehennemlik tasnifini yapacaktır.  Nitekim Rabbimiz bir ayet-i celilesinde şöyle buyurmuştur: "Allah dileseydi mutlaka hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir ve herhalde hepiniz, bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız."  (24)    İnsanoğlunun  dünyaya geliş  ve gidişini  anlatmak  için söylenmiş  çok  güzel  veciz bir  söz  vardır:   'Ana rahminden  çıktık  geldik dünya denilen pazara,  bir  kefen  aldık  döndük  mezara.' Hz. Abdullah  İbn-i  Mes'ud (r.a)'dan   rivayet edilen bir hadis-i  şerif'in son  kısmında Rasül-i Ekrem(s.a.v)'in dünyaya  bakışını  net  olarak  ortaya   koymaktadır : "-Rasul-i Ekrem (sav) “—Benim dünya ile ne işim var. Ben dünyada, bir  ağaç  altında  gölgelenip de,  bırakıp  giden  yolcu  gibiyim" (25)   buyurmuştur." 

Bir  ağacın gölgesinde gölgelenmek üzere gölgeye  girmek ve bir yolcu olduğunu idrak etmek var.  Yada Karun gibi dünyaya sarılmak var!  Neticede malda, mülkte yaratana aiddir.  Sadece o emanet olarak verilen mal, mülk üzerinde  şer'i hududlar ölçüsünde tasarruf etmek yetkisi kula verilmiştir. Öyleyse nasıl dönülmelidir  Allahü Teala (cc)'ya?   Elbette nefisler  ilahlaştırılarak dönülmemelidir. Azgınlaşıp  Tağut'laşarak dönülmemelidir.  Allahü Teala (cc)'nın  tayin  ve tesbit  ettiği  hayat  nizamından  başka  bir  bir hayat nizamı  seçilerek dönülmemelidir.  Allahü Teala (c.c)'nın seçip beğendiği Din-i Mübini İslm'dan başka bir din üzere yaşayarak  dönülmemelidir.   Allahü Teala (c.c) bizi gafletten, cehaletten, dalaletten  muhafaza buyursun! "Bizim bundan haberimiz yoktu" denilmemesi için, O'ndan  başkalarına  kulluk  etmemeliyiz.  Sakın  öyle bir günün, hesap gününün olacağını cennet ve cehennem  gibi  farklı  iki  yurdun  sunulacağını  unutmayalım.   "Bizim  bundan  haberimiz  yoktu"  diyerek  pişman olanlardan olmayalım.   


Esasen  bütün peygamberlerden ve onların şahıslarında bütün ümmetlerden misak alınmıştır. Nitekim: "Allah, peygamberlerinden `Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki (o kitap ve hikmeti) tasdik eden bir peygamber gelmiştir (gelecektir), ona kat'iyen iman ve ona mutlaka   yardım  edeceksiniz'   diye  misak   aldığı   zaman   dedi ki: `ikrar ettiniz ve uhdenize  bu  ağır  yükümü  (vecibemi) alıp-kabul  eylediniz  mi?   Onlar (cevaben) `ikrar ettik  dediler.  (Allah) dedi ki: "Öyle ise (birbirinize ve ümmetlerinize karşı) şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlik edenlerdenim." (26)  âyetinde, bu husus açıkça belirtilmiştir.

"Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır...."  (27)  

Rabbim cümlemizi kendisine kul, habibine ümmed olmayı nasibeylesin. Yolların en güzeli  olan İslam yolundan, sırat-ı müstekimden (Ehl-i Sünnet vel-Cemaat) yolundan  ayırmasın.  Son nefesimizde iman ve ikrar üzere çene kapamayı nasibeylesin...

AMİN.
 

       KAYNAKLAR              
(24) Nahl sûresi:93.  
(25) Sünen-i Tirmizi, İst. 1401 Çağrı Yay. K. Zühd : 44/C:4 sh:588-589.Had.No: 2377. Yusuf Kerimoğlu, Fıkhi Meseleler, C.I, sh: 3I. İst. 1989.  
(26) Âl-i İmran sûresi: 81. 
(27) Maide sûresi: 48. 

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, AHD-İ, MÎSAK, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı