Yazı Detayı
25 Aralık 2014 - Perşembe 12:43
 
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 
 

   —Hadisi  rivayet edenlerden birisi olan el-Hasen şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki,  yüce Allah Kitab-ı  Kerimi’nde:  "Hani Rabbin Âdemoğullarının sulbünden zürriyetlerini çıkarmış......" diye buyurmuştur.  Bu hadisi İmam Ahmed'de rivayet ettiği gibi, Nesai'de Sünen'inde  rivayet  etmiştir. Ancak, o El-Hasen  Basri'nin  söylediği  sözü  ve  bu söz ile birlikte   Ayet-i  Kerime'yi okuduğunu zikretmemiştir. Hz. Adem (as)'in sulbünden zürriyetin alındığı   konusunda ve onların  ashab-ı yemin,  ashab-ı şimal,  olmak  üzere  ayrıldıklarına  dair bir çok hadis varid olmuştur.  Bazı hadislerde de Allah'ın Rabbleri olduğuna dair şahidlikleri alındığından da  söz  edilmektedir.                                                                 

     İmam Ahmed (rh.a) Enes b.Malik (r.a)'den gelen rivayete göre Peygamber (sav)'in şöyle buyurduğu zikredilmektedir; "Kıyamet günü cehennemliklerden olan kişiye  şöyle denilecektir:

 —Ne dersin, eğer yer yüzündeki  herhangi  bir  şey  şu anda senin olsaydı (azabtan kurtulmak için)  onu  feda  eder  miydin?   O  kişi:

 — Evet, diyecektir. Bunun üzerine ona (Yüce Allah) şöyle diyecektir :

— Ben senden  bundan daha basit bir şey istemiştim. Âdem'in  sulbünde  senden  bana hiç bir  şeyi ortak koşmaman  üzere  söz  almıştım,  fakat sen bana şirk koşmaktan başka hiçbir  yolu  tutmadın.

      Bu iki hadisi de Buharı ve Müslim rivayet etmiştir. 

      Yine İmam Ahmed, İbn-i Abbas (r.a)'dan 'da Peygamber (sav)'den şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Şanı yüce Allah Adem (a.s)'in zürriyetinden Ne'man’da—bir vadi—söz almıştır. O’nun sulbünden bütün zürriyetini çıkarmış ve önünde yaydıktan sonra,  karşılıklı olarak onlarla konuşarak şöyle buyurmuştur: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  Onlarda : "Evet biz buna şahidiz." demişlerdi.   Kıyamet günü   "Bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz". Bu hadisi Nesai, İbn-i Cerir, İbn-i Ebi Hatim de rivayet etmiş,  Hakim de Müstedrek'inde bunu zikrederek, "isnadı sahih" demiştir.

      Ayrıca İmam Ahmed, Müslim b. Yesar el-Cühani'den  şunu rivayet  etmektedir: Ömer b.el-Hattab (r.a)'a  "Hani Rabbin Ademoğullarının sulbünden zürriyetlerini çıkarmış ve kendilerini   nefislerine karşı  şahid  tutmuş : "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da : "Evet,  biz  buna  şahidiz " demişlerdi." Ayeti hakkında soru sorulmuş O'da  şöyle demişti:    

— Rasulullah (s.a.v)'a bu ayet hakkında soru sorulduğunu dinledim,  şöyle buyurdu: "Allahü Teala  (c.c) Adem'i  yarattı. Sonra onun sırtını  sağıyla  sıvazladı,  ondan  bir  zürriyet  çıkardı   ve buyurdu ki: Ben bunları cennet için yarattım ve onlar cennetliklerin ameliyle amel edeceklerdir.  Sonra  sırtını  tekrar  sıvazladı,  oradan da  zürriyet  çıktı ve buyurdu ki: Bunları da ateş  için  yarattım   ve   bunlar   ateşliklerin  ameliyle  amel  edeceklerdir."  Bunun  üzerine  orada  bulunanlardan   birisi :

— Peki, ey Allah'ın  Rasülü  ya  amel  ne  içindir? deyince Rasülüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:

 — Allah  bir  kulu  cennet   için yarattığı vakit, o da cennetliklerin  ameli ile amel eder. Nihayet  cennetliklerin  herhangi bir   ameli   üzerinde  ölünceye   kadar bu böylece sürer. Allah da bu ameliyle cennete koyar.  Bir kulu da cehennem için yarattığı takdirde o kişi de cehennemliklerin   ameliyle amel eder. Nihayet cehennemliklerin herhangi bir ameli üzere ölene kadar bu böylece  devam  eder, onu da cehenneme koyar".   Hadis-i şerifi  bu  şekilde  Ebu  Davud,  Nesai  ve  Tirmizi  rivayet  etmiş ayrıca Tirmizi  "Bu Hasen  bir hadisdir" demiştir. Yine Tirmizi bu ayetin tefsiri  ile  ilgili  olarak  Ebu  Hureyre (ra)'nin şöyle  dediğini  rivayet  etmektedir.  Rasülüllah  (s.a.v)  şöyle  buyurdu:

——Allah (cc) Adem'i yaratınca sırtını sıvazladı. Sırtından kıyamet gününe kadar soyundan gelip te yaratacağı her canlı düştü. Onlardan her bir kişinin gözleri arasında nurdan bir parıltı koydu. Arkasından onları   Adem (as)'e arz etti  "Rabbim bunlar kim oluyor?" deyince; "İşte bunlar senin soyundan gelecek olanlardır" diye buyurdu. Aralarında gördüğü bir adamın gözleri  arasında ki  aydınlık hoşuna gitti ve : "Rabbim bu kimdir?" diye sorunca şöyle buyurdu : "Bu senin soyundan  sonraki  ümmetlerden  gelecek  Davud  adında bir adamdır" diye cevap verdi. (......)

     Daha sonra Tirmizi : "Bu Hasen-Sahih bir hadistir" dedi. Ayrıca bu hadisi Müstedrek'inde Hakim'de rivayet etmiş ve : "Müslim'in şartına göre sahihtir" demiştir.  Bu hadis-i şerifler  şuna delildir;  Aziz ve Celil olan yüce Allah (cc) Hz. Adem (as)'in sulbünden zürriyetini  çıkartmış,  cennetlik   ile  cehennemlikleri   birbirinden ayırt etmiştir."  (18) 

KAYNAKLAR:

(18) Said Havva, El-Esas Fi't-Tefsir, C. 5, sh:380-384. İst, 1990. Şamil Yay.  

 
Etiketler: İslami, Kavramlar:, AHD-İ, MÎSAK, (3),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı