Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:13
 
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

SAHABE  HAKKINDA ÎLERΠ GERÎ KONUŞANLARI NEHYEDEN  HADÎS-Π ŞERÎFLER

 

Daha öncede arzettiğimiz bir hadisi şerifte :  "Hatib-i Bağdadi (rh.a), Kifaye’sin de Sahabenin  tümünün  adaleti  üzerinde  durduktan  sonra; Ebu Zur'a Er-Razi'ye kadar senedini sevk  ederek  müşarünileyhin:   "Bir kimsenin, Ashab-ı Resulullah (s.a.v)'dan  birine kem nazarla   baktığını  görürsen  anla ki O KÎMSE ZINDIKTIR. Zira Resul hakdır. Kur'an  hakdır.   Resul'ün  getirdiği de  hakdır.   Bunların  hepsini  bize tebliğ eden sahabedir. Bu herifler   ise  Kitap ve Sünnet'i   iptal  için şuhudumuzu tecriha (Şahitlerimizi gözden düşürmeğe) kalkışıyorlar. Halbu ki   Zenadıka  (Zındıklar= İslam'ı içten yıkmak için mücadele eden, fakat Müslüman görünerek aldatan İslam düşmanları) oldukları  için cerh olunmak  asıl kendilerine yaraşır."

      Tirmizi  ve  İbn  Hibban'da  rivayet  edilen  şu  hadis-i  merfuu'ya  bakalım. "-Sakın sakın Ashabım  aleyhinde  bulunmayınız.   Onları  hedef-i  ta'riz  etmeyiniz. Onları   her   kim   severse   bana   muhabbeti   dolayısıyla  sever.  Herkim de  buğz ederse  bana  buğzu  dolayısıyla eder. Her kim onlara eza ederse bana eza etmiş olur.  Her kimde Allah  (c.c)'a   buğz   ederse   ÇOK  SÜRMEZ  ALLAH (C.C)  ONUN BELASINI VERÎR."

      Yine "Ebu-Said-i Hudri'nin. Sahiheyn'de olan : "(Ashabıma  sebbetmeyiniz) Nefsim yed-i kudretinde  olan  Allah'a  kasem  ederim ki,  her   hangi  biriniz   Uhud  dağı  kadar altın infak  etse  onlardan  birinin  bir müd, hatta, yarım  müd  sadakasına  yetişmez," Mütevatir Hadis olan "Nasın en hayırlıları,  benim  karnimdeki  müslümanlardır.  Onlardan  sonra da  müteakiben  gelenlerdir."    " Allahü  Teala (cc)  benim  ashabımı  Enbiya  ve  Mürselin  müstesna  olmak  üzere  ins  ve  cinnin  kaffesine  tercih  buyurmuştur." (1)  

      "İmam Buhari (rh.a) İmran bin Haşin'den (rha) şöyle  rivayet  eder:  "-Resulullah (s.a.v) buyurmuşlardır ki  "-Ümmetimin en hayırlıları,  bana arkadaş kılınanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler ve onlardan sonra  gelenler ve onlardan sonra gelenlerdir." İmran diyor ki: "Onlardan sonra gelenler cümlesini üç defa tekrar buyurmuşlardır." (2)

    "Cabir (r.a)'de   şöyle   rivayet   eder : Peygamber (sav) buyurdular ki:   "-Beni gören mü'mine ateş dokunmaz ve beni göreni gören de öyledir." (3) 

   "Büreyde (ra) şöyle rivayet eder : Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: "-Ashabımdan   her   hangi   birisi  bir yerde  ölürse,   Allahü   Teala (c.c)  kıyamet   gününde  onu   oranın  halkı  için  bir  öncü  ve  aydınlatıcı  kılar."  Taberani'nin İbn-i Mes'ud'dan ettiği rivayete göre: "-Ashabım  hakkında   kötü  düşünmekten  ve  kötü  söz  söylemekten  dilinizi  tutun."(4) 

      Bu hadis-i şerifler  karşısında   hala mübarek Sahabe-i Kiram hakkında  ileri geri konuşanlar,   Sahabenin   bir   kısmını  suçlayanlar,  bir   kısmına  küfredenler,  bir  kısmını devre  dışı  bırakanlar   acep  neyin   nesidir?  Dalâletin,  sapıklığın, ahmaklığın eseri değil midir?  Biz bu insanlara : “Gittiğiniz   yol   uçurumdur,   gitmeyin,  demeyecek miyiz?   Gittiğiniz yolun sonu ateştir,  demeyecek miyiz? Dalâlet yolundasınız,  demeyecek miyiz?”  Akıllı  insan nasihata  kulak   veren   ve   nasihati   dinleyen  insandır.    Yine az önce verdiğimiz bir hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz (s.a.v) :  "Yıldızlar semanın koruyucularıdır. Yıldızlar gidince sema va'd olduğu hale gelir.  Bende ashabımın koruyucusuyum.  Ben gidince ashabım  kalır.  Ashabım da  ümmetimin  koruyucularıdır.   Ashabım  da   gidince   ümmetim   va'd olduğu  hale  gelir." (5)        

     "Enes b.Malik (ra) diyor ki :"-Resulullah (s.a.v) 'ın ashabından   bazılarına dil uzatanlar olmaktadır. Halbuki  Peygamber buyuruyor ki: "-Kim ashabıma söverse Allah (c.c)'ın ve Meleklerin ve bütün insanlarım laneti onun üzerine olsun."   "Ashabımdan söz edildiği zaman susun.  Yıldızlardan   söz   açıldığı   zaman susun ve kaderden konuşulduğu zaman da susun." (Taberani)  Hadisin izahında İmam Zehebi; "Hz. Peygamberin ashabını kötülemek isteyen ve onlara hatalar,  kusurlar  isnad  eden  kişide  münafıktır.”  buyurmaktadır.

   Yine " Peygamber (s.a.v)Efendimiz buyurur ki: "-.Benim sünnetime ve benden sonraki Raşid halifelerin sünnetine  ittizam ediniz. Onu,  azı dişlerinizle tutunuz ve dinden olmayan (yeni şeylerden)  sakınınız." Tirmizi. 

   Raşid halifeler ise Hz.Ebu Bekr,  Hz. Ömer, Hz.   Osman, Hz.Âli (r.a) efendilerimizdir. Fazilet sırası da buna göredir. Bunu kabul etmeyenler de, şüphesi olanlar da münafık ve bid'atçılardır."(6)

   "Resulullah (s.a.v)  Efendimiz ona (Hz.Muaviye'ye) şöyle buyurmuştu "-İnsanların meliki  olursan  onlara  rıfk ile muamele eyle."  Müslim. "Ashabım arasında olanlar  için dikkat ediniz."

   İbn-i Esir. "Ashabım anlatıldığı zaman,  kendinizi tutunuz." Taberani.  "Allah, Allah, ashabım hakkında onlara garaz tutmayınız." Tirmizi.  

   "Resulullah (s.a.v)  şöyle buyurdu :  "-Fitne (yahut bid'at) zahir olduğu, ashabıma   sövüldüğü  zaman alim ilmini izhar eylesin'.   Bir kimse bunu yapmazsa, Allah’ın, Meleklerin, bütün insanların laneti  üzerine olsun.  Allahü Teala (c.c), onun   ne farz, nede  nafile  ibadetini   kabul  eder." İbn-i Hacer-i Mekki.  (7)      

      Bu hadisi şerifler karşısında halâ ağız burun büken,  kem küm eden vede ben müslümanın diyen bir  imanından şüphe etmeyecek miyiz?  Bunun   akaidi, inanç  sistemi  bozuk  demeyecek miyiz?   Bu  şekilde  inanan  müslümanlar  “Ehl-i Ehva’dır” demeyecek miyiz?   Ehl-i Bid'at ile, Cumhuru ulemanın sahabeye bakışlarını, aralarındaki derin farkı gördük.  Tüm  bunlara  rağmen  hala; Sahabeye dil uzatanlar, sövenler, küfredenler için  “Ehl-i Bid’at”  dememizi  yadırgayanlar,  ve " Niçin ehl-i bid'at diyorsunuz" diyenler;  sizlere  Ehl-i  Bid'a  demeyecekte  ya  ne  diyeceğiz?  Sizlere  madalya mı  takacağız?    Allah (c.c)  basiret  ve firaset  nasibeylesin!   Biz  o  gibi insanlara  "Ehl-i  bid'at” demez  isek,  o  zaman  Ehl-i bid'at biz oluruz.

 

 

KAYNAKLAR:

 

1-Sahih-i  Buhari  Tecrid-i  Sarih Tercemesi, C.I,Sh:22-25.

2-Mehmet Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Akaidi, Sh: I59-I6I. Müslim, Fezailül Ashab Bölümü.

3-Mehmet Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Akaidi, Sh: I59-I6I. Sünen-i Tirmizi, Hadis No: 1957. Taç, Sahabe Fazileti Bahsi.     

4-Mehmet Çağlayan, Ehl-i Sünnet ve Akaidi, Sh: I59-I6I.

5-Muhammed Tahir Hekim, Sünnetin Etrafındaki Şüpheler, Sh: 34- Müslim, C. 4, 1961.  

6-Hafız  Zehebi,  Büyük Günahlar,   Sh:   253-254. 

7-İmam-ı  Rabbani,   Mektubat ,C.1 ,Sh:559. Mek.No:251. (İbn-i Hacer-i Mekki)

 
Etiketler: İslami, Kavramalr:, SAHABE, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı