Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:20
 
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

Meşhur Müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (rh.a.) "Allah'ın ipine toptan, sımsıkı sarılın" ayetini açıklarken, şu kıymetli  açıklamalarda  bulunmuştur :  "...Ben kendi başıma, yalnızca   dinimi,  imanımı   koruyabilirim"  demek   tehlikelidir.   Kendi   başına   kalan   fertlerin,   iman   ve   İslam üzere,   hüsn-i hatime   ile  ahirete   gidebilmesi   şüpheli   olur.   Ferd zorlama   ve  baskı   altında   her   şeyini   kaybedebilir.   Çünkü (hadis-i şerif'te   belirtildiği   gibi) : "Allah'ın   eli   (rahmet   ve   desteği   Hakk   üzere   giden)   CEMAATLA   birliktedir."   Ve   dinin dünyada   en  büyük  feyzi de bu toplumun kuruluşundadır..."   (92)  

M. Hamdi  Yazır  (rh.a)  hocaefendi,    mevcut   hastalığımızın  teşhisi   koymuş  ve   mührünü   şu  şekilde  vurmuştur: 

"Gel  seninle  konuşalım.  Günahlarımızı   bir  gözden  geçirelim.   Felaketimizin   başı  olan  günahı  bulalım,  ona  göre  tevbemize  başlayalım,  Hak'dan  ecir  isteyelim.  

 Ey  müslüman!   Lafım  sana  olmasaydı  günahın  başında  imansızlığı  sayardım.   Lakin  ben  seninle  konuşuyorum.   Senin,  benim  günahımızdan   bahsediyorum.   Şimdi  sana  bütün  imanla   söylerim  ki,   günahımızın    başı   CEMAATSİZLİKTİR.   Seni  beni   ahlaksız  eden,   yardımsız,  kuvvetsiz   bırakan,   büyük   büyük  amellerden,   emellerden   alıkoyan,   heva  ve  hevesine  kaptırıp  da  sefahetlere,  rezaletlere   garkeden,   Allahu  Teala'yı  unutturup,   şuna  buna   boyun  eğdiren   CEMAATSİZLİKTİR."  (93)  
         Sonuç  olarak  şunu   söyleyebiliriz :   "İbn-i  Nüceym'in   "El-Bahrü'r Raik",   İbn-i Hümam'ın   "Fethü'l-Kadir"   ve   İbn-i Abidin'in   "Reddü'l-Muhtar"   isimli   kıymetli   eserlerinde, gayr-i   müslimlerin   istilasına uğrayan ülke insanları için (İspanya örnek verilerek) şu tavsiyede   bulunulmuştur :   "--Orada   müslümanlar   mahkum durumda,   gayr-i  müslimler   ise hakim   durumdadırlar.    Bu durumda ne yapılmalıdır?

(Cevap) Gerekli olan müslümanlara aralarından birine İmamet (Harp emiri) görevini vermeleridir.   Hepsinin  onda  ittifak etmeleri VACİP'tir.   Seçtikleri bu kimse, KADI tayin eder. Böylece  kendi  aralarında   vuku   bulan  hadiselerin (ihtilafların) mahkemeye  intikali  sağlanır.  Yine buralarda   kendilerine   Cum'a   namazı   kıldıracak   bir   imam   nasbederler."  

İbn   Abidin : "İnsanın   mutmain  olduğu  ve  kabul   edebileceği   görüş   de   bu  olsa gerektir.  Bu  görüş  istikametinde  amel  edilmelidir."  diyerek  Ulemanın kavlini   dile  getirmiştir."   (94)   

  Yazdıklarımızın   hemen   hemen  hepsi;  Başta  Kur'an-ı Kerim, sonra Kainatın  ve  bizim   Efendimiz  Hz.  Muhammed (sav)'in  hadis-i şerifleri   ve   İslam   Alimlerinin kaleme  aldığı  muteber fıkıh  kitaplarından  alınarak  nakledilmeye çalışılmıştır.   Bu   hüzünlü   vede  dramatik  tablo  karşısında   mü'minlere   düşen  en  güzel   inanç   ve   amel    "İşittik   ve  itaat   ettik"   demeleridir.

Yani,   İslam'a  teslim  olmalarıdır.    Allah (cc)'ın  rızasını   kazanmak isteyen müttaki mü'minlerin   salih amel peşinde koşmaları şarttır. Salih amel sahih imana dayanır.  Sahih  imanı olmayan   bir insanın hiçbir ameli makbul değildir. Dünyaya imtihan için geldiğimizi   asla  unutmamalıyız.   Allah (c.c)  rızası  için  yapacağımız ibadetlerimizde  nefsimize  uyup,  bahaneler   aramayalım.   İşte bu noktada Cahiliye ölümünü de dikkate alarak diyebiliriz ki; Müslümanların;   "İslam Cemaati"ni   oluşturmadan    yaşamaları  caiz   değildir.   Çünkü   İslam  dini   CEMAAT  dinidir,  Cemaatla   yaşanır.   

 Onun  içindir ki; İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer (r.a.)'ın şu mübarek tesbitini aktarmak istiyorum :   "Muhakkak  ki  İslam  İslam   olamaz,   CEMAAT   olmadıkça.   Cemaat   cemaat  olamaz,   emir  olmadıkça.   Emir  emir  olamaz,   ona   itaat (Bey'at)  olmadıkça." (95)   

   Üstad   Bediüzzaman   Said-i  Kürdi (Rh.a) hazretleri   boşuna mı demişti : "Zaman,  CEMAAT  olma  zamanıdır."  Tabi  bu  gerçeği  vurgularken  diğer  taraftan  tarikat  gerçeğini  inkar  ettiği  anlamı  çıkarılmamalıdır.   Şu  anda   anın  vacibi  olarak elzem  olanın    cemaat  olduğu  vurgulanmıştır.   Zaten  cemaat  olmadan  tarikatın  olması  çok  anlamsızdır.   Öyleyse   mü'minler;  hem Cahiliye   yaşantısından,   hem de   cahiliye   ölümünden     Allah (c.c.)'a sığınarak hiç vakit geçirmeden   derhal   "İslam Cemaatini"  oluşturmalıdırlar...    Bu da   mümkün olamazsa   bütün  mesailerini;   bu   amelin   gerçekleşebilmesi    için   harcayarak    Cahiliyye    ölümü   üzere   ölmekten    kurtulmaya    çalışmalıdırlar.

 

     KAYNAKLAR

 

92-E.Hamdi  Yazır, Hak  Dini Kur'an  Dili,  2/405- 406.

93-M. ÇELİK,  Müslümanın  Din  Disiplini/ Amentü  Hukuku,  sh:52.  Misak  Yay.2002-Ankara.  M. Hamdi Yazır,  Ceride-i  İlmiyye, Sayı:41,  sh:1208,  İst/1337.

94-Yusuf   KERİMOĞLU,   Emanet   ve   Ehliyet   (İslam   İlmihali), C/2,  sh:376. Misak Yay.İst-1985.

95-Yusuf  KERİMOĞLU,  İslami Har. Mahiyeti. sh:85.Misak Yay.Ank.1996.   Sünen-i Darimi, İst. 1401 Çağrı  Yay. Sh:79. Mukaddeme 26.

 
Etiketler: İslami, Kavramalr:, CEMAAT, (4),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı