Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:48
 
Halimizden memnun muyuz!.
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

 

Bugün yeryüzünde yaşayan iki milyara  yakın Müslümanın bir devleti yoktur. Müslümanların bir HALİFESİ yoktur. Müslümanların devletine İSLAM DEVLETİ denir. Müslümanların başına geçen yöneticiye  (otoriteye) HALİFE denir. İslam'ın  kendine mahsus yönetim  şekline HİLAFET sistemi denir. Müslümanların İslam'dan başka  ne (din) hayat sistemleri,  nede yönetim biçimleri   yoktur. İslam'dan başka yönetim şekillerinin hepsi KÜFÜRDÜR, ŞİRKTİR, CAHİLİYE sistemleridir. 

Emperyalist müstekbirler marifetiyle müslümanlar, maalesef birçok hileli tuzaklardan sonra müstekbirlere esir düşürüldüler. Ümmet paramparça edildi. OSMANLI İSLAM DEVLETİ elliden ziyade devletçiğe bölündü. HALİFELİK kaldırıldı, her devletçiğin başına bir TAĞUT geçirildi.  Ümmetin başına  musallat edilen bu  esaret, bu musibet  hala devam etmektedir.

Şimdi her müslüman kendi kendine şöyle sormalı. Bizler müslümanlar olarak bizi yaratan Allahü Teala (c.c)'nın nizamına göre mi idare ediliyoruz, yoksa TAĞUTLARIN heva ve heveslerine göre mi idare ediliyoruz? Bugün  bizler  bizi yaratan Allahü Teala (c.c)'nın bize emanet ettiği KUR'AN sistemine göre mi yaşıyoruz, yoksa TAĞUTLARIN dayattıkları tağuti sistemlere göre mi yaşıyoruz???   Bugün  bizler  bizi yaratan Allahü Teala (c.c)'nın bize indirdiği   Vahiy sistemine göre mi yaşıyoruz, yoksa TAĞUTLARIN  dayattıkları  beşeri sistemlere göre mi yaşıyoruz???

Müslümanların  içine düştüğü bu zillet nedir?   Nedir bu uyuşukluk?  Bu ümmet ne zaman uyanacak?  Biz ne zaman uyanacağız?  Kimi bekliyoruz, neyi bekliyoruz? Ölümün  geleceği   zamanı bekliyoruz!  Ne zaman   uyanacağız?  Kabre girdiğimiz zaman mı uyanacağız?  Hani HİLAFET sistemimiz? Hani HALİFE'miz?  Ümmetin HALİFESİ nerede? Allah (c.c)'ın indirdiği hükümlerle ne zaman amel edilecek?  Allahü Teala (c.c)'nın  indirdiği ahkâmla ne zaman  tanışacağız?   Kabirde  sorulacak  "Rabbin kimdi, Dinin ne idi, Peygamberin kimdi?"  suallerine ne cevap vereceğiz?   Hangi korkunç durumlarla karşı karşıya geleceğiz?  Bu sualler  karşısında garantisi olan var mı?

  İslam'a  göre hükmedecek mahkemeleri  kimler ne zaman kuracak?  Gökten inecek melekler mi?  Yoksa  bugün Allah (c.c)'ın indirdiği   hükümlere göre mi hükmedildiğini zannediyoruz?   Rabbim cümle ümmet-i muhammede idrak, izan, şuur, ihlas  ihsan eylesin. AMİN.........

Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaatin Akaid İmamlarından, İmam Ebu Muin En Nesefi: "Üzerimizde İslam devlet başkanı olan imamı (Ulu'lemr'i) görmeden bir günün geçmesi caiz değildir.  İmam,  devlet başkanı olan halifedir. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse kafir olur. Çünkü dini hükümlerin bir kısmının farz olması, imamın varlığına bağlıdır. Cuma Namazı, Bayram Namazı ve yetimleri evlendirmek gibi... İmamı inkar eden farzları inkar etmiş olur.  Farzları  inkar eden de  kafir  olur."  (1)  hükmünü  hiç düşündük mü?  Her şeyin karanlıklara mahkum olduğu akşamlarda  sıcak sobalarımızın başında sıcak çorbalarımızı içerken bu  ürpertici durumu hiç düşünebildik mi?  

  Ayrıca bazı alimler : "Zalim bir hükümdarın emrinde geçen altmış yıl, hükümdarsız geçen tek bir geceden daha hayırlıdır." demişlerdir... "...Siyasi vekalet; en küçük toplum birimine kadar, her yerde aynı öneme haizdir.  Ebu Said El-Hudri (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Resül-i Ekrem (s.a.v.) : "-Üç kişi sefere çıkarlarsa, mutlaka içlerinden birini emir (imam) tayin etsinler." emrini ve sonuçlarını hiç tahlil edebildik mi?  (2)  

Selim akıl sahibi her mü'min, Resül-i Ekrem (sav)'in : "Dünyanın ücra bir köşesinde de olsa, üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir (İmam) tayin etmeden yaşamaları helal olmaz." mealindeki mübarek tesbitine uygun olarak amel etmek borcundadır." (3)

"Size Cemaati tavsiye ederim, ayrılıktan da sakının, zira şeytan iki kişiden uzak durur. Cennetin ortasını isteyen, Cemaatten ayrılmasın. " .. ."Allah ümmetimi dalalet üzere toplamaz. Allah'ın eli Cemaatledir. Cemaatten ayrılan ateşe gider." "Cemaat rahmet, ayrılık azabtır." ..."Kim Cemaatten bir karış ayrılır, sonra da ölürse, Cahiliyye ölümü ile ölmüş olur...boynundaki İslam bağını çıkarıp atmış olur." (4)

Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor : "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim itaatten dışarı çıkar ve Cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, Cahiliyye ölümü ile ölür." (5)  

"Her kim de bey'at sorumluluğu olmadan ölürse, Cahiliyye ölümüyle ölür." (6)   Yoksa biz, " İnsanoğlu kendisinin başıbos bırakılacağını mı sanıyor?" (7)  ayetinin muhatabı olmayacak mıyız?  Allahü Teala (cc) bizi hesaba çekmeyecek midir?

Allahü Teala (cc) şöyle buyurmuştur:  "Her nefs ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (8) Bu ayeti kerime mucibince  Rabbimize döndüğümüzde  ne cevap vereceğiz? 

Şimdi herkes kendi kendine sorsun bakalım, itaatimiz, bey'at'imiz var mı? Varsa nerede, kimlere?  Bu itaat ve bey'at İslam'a göre midir, yoksa şeytanlaşmış insanların hevasına göre midir?  Şeyhine bağlanmayı, hocasına bağlanmayı, üstadına bağlanmayı, parti başkanına bağlanmayı vb. itaat ve bey'at kabul edenler maalesef hem kendilerini, hem de peşlerinde sürükledikleri müslümanları aldatmaktadırlar...

 Rabbim cümlemize İslam'ı hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı nasibeylesin. AMİN...

KAYNAKLAR:

(1).Yusuf KERİMOĞLU, Fıkhi Meseleler, C/1,sh:299. 

(2).Yusuf KERİMOĞLU, İslami Hareketin Mahiyeti, sh:95.

(3).Yusuf KERİMOĞLU, Devlet ve Siyaset, sh:290. Misak Yay. Ankara,1995.

(4). İbrahim CANAN, Kütüb-i Sitte,C/6. sh:435-440. Akçağ Paz.1995. Ankara.

(5). Buhari, Ahkam 4. Müslim, İmaret 53. Nesai,Tahrim 28. İbnu Mace, Fiten 7.

(6). Buhari, Ahkam 4. Müslim, el-İmare,581851

(7). Kıyamet Sûresi, ayet:36

(8).  Furkan  Sûresi, ayet:43

 
Etiketler: Halimizden, memnun, muyuz!.,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı