Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 15:01
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

 2— Sünnet Hakkındaki Görüşleri: (7)

      Bir Şia imamının açık  ve  samimi  itirafı  diyebileceğimiz  bu  ifadeler,  uydurma hadislerin   ilk  defa  nereden  geldiğini ortaya koymak  bakımından büyük bir değer taşır. Şi'anın  zuhurundan  sonra vaz' işi,  her  geçen  gün  bir  kat  daha  artmış  ve  Şia  merkezi olan  Irak, Malik  bin Enes (ra)'in dilinde  adeta  bir  darphane  haline  gelmiştir.  Şiiler  bu  belde de  "geceleri  basıp  gündüz  harcıyorlardı". (1)    

     Sizinde  okuduğunuz  gibi   meselenin aslı   bizzat   kendi  alimleri  tarafından   gözler  önüne, muazzam  bir  şekilde  serilmiştir.  Bizim yorum yapmamıza  gerek  bile  kalmamıştır. Bazı aldatılmış  kardeşlerimiz:  "Şia'nın   kaynak  kitaplarını alın okuyun"  diyorlar!  İşte Şia'nın   kaynak  kitapları!   Biz  bulduk  okuduk.   Buyrun  sizde  okuyun!   Şia'nın kendi alimleri gerçeği itiraf ediyorlar da,  peki  sizlere  ne   oluyor?  Şia'nın binlerce hadis uydurduğunu  kendi  alimleri  söylemiyor mu? Kraldan  çok  kralcı  olmanızın  sebebini  anlamak  mümkün  değil!   Olacaksanız  daha  dürüst  olmaya  çalısın. Onlar  binlerce  diyorsa, siz  on binlerce deyin. "Şia Îsna-Aşeriyye mezhebi, Cumhur-u Sahabe'nin  rivayet ettiği  hadisleri  reddeder  ve  Hz.Ali (ra)'nin ve Şia'sının  (taraftarının)  rivayetlerini alırlar.  İmamlarının  ÎSMET'ine  inandıklarından,  bu  kabul   ettikleri   rivayetlerin   onlar   yolu   ve  usûlü  üzere  gelmesini   gerekli  görürler. İmam Şafiî (Rh.a) bu  konuda  şöyle der:  "Yalan   şahitlik   etmede  Rafizi'lerden  daha   aşırı   davranan   kimseye   rastlamadım."  

     "El Ve Şia"nın  sahibi de,  bütün  Şia  kitapları  Hz.Ali  (ra)'nin  oğulları  olan  imamların, ümmet imamlarından  -kim olursa olsun-  her hangi birinin rivayet ettiği  her hadisi inkar ettiklerini,  ümmetin aldığının karşıtını almanın, hakikati bulmada en kolay yol olduğunu,  Ümmetin  uygun  gördüğü  her  haberin batıl  ve  karşıt  haberinde  hak  ve  rüşt  yolu olduğunu,  söylediklerini  yazar.  Ve  imam  şöyle  der;  "Topluluğun  uygun bulduğunu bırakın,  zira  hakikat  topluluğa aykırı olmadadır." Yine  Şia; Hepsinin anlaştığı noktada durmak  ve  orada  düşünmek lazım, der.  Ve imam Sadık da;  Umumun (Ehl-i sünnet ve Cemaatın) hilafına emrederek,  Ali bir şeyi din edindiyse, ümmet ona aykırı giderek işini baltalamak   için gayrısına yöneldi, der."  (2)  İslam'da fitne tohumları eken İslam düşmanlarının bir takım fitnelerinden bahsetmiştik.   Burada da aynı ifadeleri görmek mümkündür.  İmam Ca'fer es-Sadık (rha)  hakkında ona ait olmayan, ona layık olmayan sözleri  onunmuş gibi  naklederek İmamın Şia olduğunu yani  Ehl-i Bid'at olduğunu, Ehl-i Sünnet  olmadığını,  hatta  daima  hakkın bulunmasının   ölçüsünün  Ehl-i  Sünnet'e  muhalefet etmede  olduğu  ima   edilmiştir. 

Elbette bu ifadelerin hepsi imama iftiradır.  İmama  hakarettir.  Asla  bu  düşünceleri  kabul  etmiyoruz.  Bizim  bildiğimiz  ve  inandığımız  ve bizzat İmamın kendi  ifadeleri,  sahabe arasında   fark  gözetmez  ve  hiçbir sahabeye  dil  uzatmazdı.  Üç büyük  halife  hakkında  kendisine  sorulan  sualler  ve   cevapları  ortada.   İsteyen herkes  İslâm  tarihine  bakabilir.   Kaynak sorunu olanları   kaynaklara  davet  ediyoruz.  

     "Ehl-i  Sünnet  uleması,   ictihadlarında  sadece   Ehl-i Beyt'in  ve  Hz. Ali    (ra)'nin rivayet  ettiği   hadisleri   değil"  (3)   bütün  ashabtan  gelen  hadisleri,  sahihlik  şartlarına   uygunsa,  delil   kabul   ederek  ictihadlarına  esas  almış  olduklarından,  sünnete  daha uygun (yorumlar) ve daha sağlıklı  ictihadlar  yapmışlardır... Kaynak bolluğu ve meşhur sünnete bağlılık  neticesinde te'vile ve akli yorumlara  fazla  kaçılmamış,  dolayısıyla   "Sünnete bağlılık daha  fazla  gerçekleştiğinden"   Ehl-i sünnetin,  Şia'dan ayrılan usûl ve hareket noktasında, daha  isabetli  olduğuna  şahitlik yapmaktayız."   (4)  

   Dikkat   edilirse   yukarıda  Caferi Mezhebi  Fıkhı  terimi  geçti.   Şia  yanlısı  olup ta   'Fıkıh'   kavramına     karşı  çıkanlar,   bu terim ve kavramlar karsısında cin çarpmışa dönebilirler!   Onun için diyoruz ki;  kafalarını, düşüncelerini  kiraya  veren  gafil  kardeşlerimiz  biraz  samimi  olun.   Gittiğiniz  yolu öğrenin. Mezhebinizi,  fıkhınızı, itikadi yapınızı şekillendiren akaidinizi,  ilmihalinizi  iyice öğrenin.  Bid'at  ehlinin  estirdiği  kasırgalara  kapılmayın.  "Şia'nın sünnet anlayışı oldukça garibdir. Bu da mezheblerinin dayanak noktası olan imamet  anlayışından  kaynaklanmaktadır.  Onlar kendi mezheb imamlarının  rivayetlerini  kabul  etmekte,  sahabe   çoğunluğunca  rivayet edilmiş   bulunan   geniş hadis külliyatını reddetmektedirler. Hz. Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz. Aişe, Hz.Talha, Hz.Zübeyr...Hz.Ebu Hureyre (ra) gibi hadis ilminin en güvenilir  isimlerini  Resulullah (sav)'in  vasiyetine  ihanet  etmiş  olmakla  suçlarlar.  Dolayısıyla onların  rivayetlerini  güven  verici  ve   itimada  değer  bulmazlar."  (5)   

1-Misak Dergisi Sayı:7, Sh:33.Şemsüddin Ez-Zehebi,El-Münteka, Min Minhacüs Sünne,Kahire,1374, Sh:88.      

2-M. Tahir Hekim, Sünnetin Etrafındaki Şüpheler, Sh: 32-33. Musa Carullah, El-Ve Şia Nakdi Akaid'iş-Şia,Sh:26.       

3-Caferi Mezhebi  Fıkhı  ve  Esasları, Ayetullah Kaşiful Gıta, sh: 60 Sin yay.1992 İst.

4-Mehmed  Sünbül, Müslümanın  Bilgilenme  ve  Değerlendirme  Metodu,Sh:35

5-Mustafa  Sibai,  İslam Hukukunda Sünnet, Sh: 136-137.

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -7-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı