Yazı Detayı
29 Haziran 2016 - Çarşamba 14:55
 
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -3-
Nizameddin Demir
abdullahaziz@islammedya.com
 
 

KUR'AN  HAKKINDAKİ  GÖRÜŞLERİ:  (3)

      İsna-aşeriyye'nin  iddiasına  göre  Sahabe   Kur'an-ı  Kerim'den  bir  çok  sureyi,  özellikle  "Îsna-Aşeriyye" denilen "Suretti'l-Vilaye"yi  gizlemişlerdir.  Onlar küfürle  suçladıkları  "İsmailiyye" fırkasından uzak değildirler."  (1)   Yani   bunların  inançlarına   göre,  bu gün dünya  Müslümanlarının  elinde  bulunan  Kur'an-ı  Kerim  Âllahü Teala (cc)'nın  gönderdiği   Kur'an-ı  Kerim değildir. Noksandır.  Sahabe  değiştirmiştir. Çıkarıldığı  iddia edilen sûrelerden biri olan bu sure  ileride  görüleceği  gibi  Hz. Âli (ra)'nin halife  tayin edildiğinden  bahseden  sure  imiş.  Ne  korkunç iddialar!   Saçma düşünceler!  Bu  fikirler  karşısında hakkı dile getirmeleri gerekirken;  "Efendim Ehli sünnetin fıkıh kitaplarında da hatalar vardır" diyerek demagoji  yapan  kimlik  bunalımına  girmiş  kardeşleri insafa  davet  ediyoruz.   Ortada bir akide meselesi  var.  Ne demek  Kur'an  noksandır?  Bu "dinde  noksanlık  var, demektir ki;  imanda  noksandır, İslam'da  noksandır" gibi  zincirleme  düşünülürse  sonu nereye varır bu  iddianın?   Kestirmek  mümkün  mü?

      Devam edelim.  "Takiyyın-Nuri  Et-Tabersi   (Ki; Şia'nın   çok  sevdiği  ve  saygı  duyduğu   bir alimdir.)  "Fasl-ul-Hıtab  fi İsbati Tahrifi   Kitab-ı Rabbil Erbab" isimli kitabı telif  etmiştir.   Bu kitapta çeşitli  asırlarda  yaşamış  Şia ulema  ve  müctehidlerinin  Kur'an-ı Kerim'in   eksiltildiğine,    bazı   ayetlerin  çıkarılıp  bazı  ilaveler  yapıldığına dair yüzlerce nass ve delillerini zikretmiştir.   Bu  kitap  İran'da   basıldığında   gürültü  koparmışlardı. Çünkü  onlar  Kur'an  hakkındaki  bu  şüpheye  düşürücü  inançlarının  kendi üst tabakalarında ve muteber kitaplarında dağınık olarak kalmasını istiyorlardı. Bu inançlarını ortaya   koyan   delillerin,   bir  kitapta   toplanıp binlerce basılarak hasımlarının eline geçmesini   ve  aleyhlerinde  delil   olmasını   istemiyorlardı.   Şia ileri   gelenleri   bu   düşüncelerini  açıklayınca,  müellif   ölmeden   iki   sene  önce  kitabını  müdafaa  için  bir  reddiye  kitap  daha yazdı ve   "Reddü Ba'zış-Şübuhatan   Fasl-ıl  Hıtab  fi İsbati  Tahrifi  Kitabı  Rabbil-Erbab"  diye isimlendirdi.  (Rabler Rabbi'nin Kitabını Tahrifi  îsbatta Son Söz Kitabı  üzerindeki  Şüphelerin  Bazılarına Cevap)   Kur'an'ın   muharref   olduğunu  isbat eden  çalışmasına  mükâfat olarak,  onu Necef'teki  (kendilerince)  mukaddes   mekana defnettiler.  Bu  Necefli  alimin  Kur'anda  noksanlık  olduğunu  beyanlarından birisi   "Velayet Suresi" ismini verdikleri surenin Kur'an'da bulunmamasıdır. Bu surede Hz.Âli (ra)'nin  velayeti  zikredilmektedir.  Sûrenin  baş  kısmında ki  ayet :  "Ey sizleri doğru yola götürsün  diye  size  gönderdiğimiz   Peygamber   ve  Veliye inananlar"   vs. sh:180.

     Mason  Muhammed   Abduh'un   ileri  gelen  talebelerinden  biri  olan   Müsteşrik  Brayn, İran basımlı  bir  Mushafta  aynı  sûreyi  görmüştür.  Bu  Mushaf'ta  ayetlerin  üzerine  farşça tercüme  yapılmıştır.  Kur'anda  tahrif  olduğunu  Tabersi   meşhur   kitabında  yazdığı  gibi,  aynı  iddia  Muhsin  Fani  El-Keşmiri'nin  farşça  yazdığı   "Debistan Mezahib"  isimli   kitabında da vardır.   Bu kitap  İran da  defaatla  basılmıştır.   Necefli   alim Kur'an'ın muharref olduğunu  Velayet  Suresinin  çıkarıldığını   isbat   ederken  "EL-KAFİ"    isimli   hadis    kitabının   289. sayfasında ki (1278 İran baskısı)  şu  satırları nakletmiştir:  Kafi kitabı Şia'nın  muteber  hadis  kitabıdır.  Bizdeki  Buhari'ye olan itimadımız,  onlarda  bu  itimad Kafi kitabınadır.   "Bizimkilerden bir kaçı Sehl b.Ziyad'dan,  oda  Muhammed  b.  Süleyman'dan, o da bazı  arkadaşlarından,  onlar da  Ebul Hasan'dan  (as)  şöyle  dediğini  rivayet  etmişlerdir :  "Ona, sana  canım  feda  olsun,  bizler  Kur'an'da  öyle  ayetler  işitiyoruz ki  bizde  işittiklerimiz gibi değil  ve  sizden  bize  ulaştığı  gibide  okuyamıyoruz. Bunun için günahkâr olur muyuz? Dedi ki: Hayır, nasıl öğrendiyseniz öyle okuyun.  Zira size onu öğreten birisi gelecektir."   Bu söz  Şia'nın,  İmamları Ali b. Musa Rıza'ya uydurdukları bir şey olduğunda şüphe  yoktur. Fakat bunun manası onlara göre Osman (r.a) mushafından öğrenilip okunmasının   günah olmadığına  dair bir fetvadır. Sonra Şia'nın ileri  gelenleri  birbirlerine hangi  kısmın kendi  imamlarınca var olduğunu, hangi kısmın  çıkarıldığını  öğretecekler.  Şia'nın  Takiyye  inancına  göre   gizledikleri  Kur'an'ları  ile  müslümanlar  arasında yaygın olan  Hz. Osman (ra)  Mushafı'nın  farkını beyan etmek için  Tabersi yukarıda ismi geçen kitabını  yazmıştır. 

     Yine Şia Takiyye  inancı gereği bu kitabı kabul etmediklerini  söyleseler de, bu kitap muteber alimlerinin  yüzlerce  görüşünü  topladığından  onların  Kur'an'ın  tahrif  edildiği   inançlarını  ispat  eden kitaplarından bir kitaptır. (!)   Kur'an  hakkında ki  bu inançlarının yayılarak aleyhlerine  kullanılmasını  istememektedirler. Onlara  göre  iki  Kur'an vardır. Birisi ortada yaygın olan,  diğeri ise  GÎZLÎ OLAN HUSUSÎ KUR'AN. İşte bu gizli Kur'an Velayet sûresini de içine almaktadır.  Bu gizli Kur'an'ı   imamları  Ali  Musa Rıza'ya isnad ederek uydurdukları "Nasıl öğrendiyseniz öyle okuyun. Zira size onu öğreten birisi gelecektir" sözünden  çıkarıyorlar.   Şia'nın   iddialarından  biride;  ÎNŞÎRAH suresinden "Vecaalna Aliyyen  sıhrake(Ali'yi sana damat kıldık) diye  uydurdukları  bir ayetin çıkarıldığıdır.  İnşirah suresinden   böyle bir ayetin çıkarıldığını iddia  ederken bu surenin  Mekki  sûrelerden olduğunu,  Ali (ra)'nin   ise  Mekke'de  iken Peygamberimize  damat  olmadığını  bildikleri halde  bu  iddiayı  sürdürürler."  (2)   Bu  ifadeler karşısında hala hakkı  batıla karıştırıp gizlemek  isteyen  tiplere  bilmem  ne  demelidir?  "Kütübb-ü Sitte'de uydurma hadis var" diyen ahmaklar;  bu  küfür  ifadeleri  nereye koyacaksınız?  Hala "mezhepçilik savaşı   yapmayın" mı diyeceksiniz? 

(1)-Prof. Aldülkadir  Şeybe, Çağdaş Dünya Mezhepleri,  Sh:184. Selam  Yay. Konya, 1986.

(2)-Muhibbuddin  Hatib, El-Hutut-u'1-Arıza Li'ş-Şiati-1-lsney Aşeriyye, Sh:8-11. 

 
Etiketler: EHL-İ, BİD'A, FIRKALARDAN, ŞİA, -3-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -5-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -4-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN İMAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 1-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ - 3-
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -2-
29 Haziran 2016
ZARURİ BİR AÇIKLAMA
29 Haziran 2016
ŞİA'NIN SAHABE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ -1-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -8-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -7-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -6-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -5-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -4-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -2-
29 Haziran 2016
EHL-İ BİD'A FIRKALARDAN ŞİA -1-
29 Haziran 2016
Ölen Kafire Dua Edilir mi?
29 Haziran 2016
Keffarette Delilimiz HADİS'TİR
29 Haziran 2016
Halimizden memnun muyuz!.
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (11)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (10)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (9)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (8)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (7)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (6)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SALÂT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: CEMAAT (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: Cemaat (3)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: CEMAAT (2)
29 Haziran 2016
İslami Kavrmlar: CEMAAT (1)
29 Haziran 2016
İslami Kavramalr: SAHABE (5)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (4)
29 Haziran 2016
İslami Kavramlar: SAHABE (3)
12 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (2)
10 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (2)
09 Mayıs 2015
İslami Kavramlar: SAHABE (1)
13 Nisan 2015
İslami Kavramlar: Millet Sistemi ve Irkçılık (1)
09 Nisan 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (5)
31 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (4)
25 Mart 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (4)
20 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (3)
10 Mart 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (2)
27 Şubat 2015
İslami Kavramlar: ŞEFAAT (1)
25 Şubat 2015
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (5)
25 Aralık 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (3)
24 Kasım 2014
İsami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (2)
24 Ekim 2014
İslami Kavramlar: AHD-İ MÎSAK (1)
24 Ekim 2014
Selefilik Şia ve Vahdet
Haber Yazılımı