Haber Detayı
21 Ekim 2017 - Cumartesi 00:03
 
Siyer Dergisi 4. Sayısı Seçkin Bayilerde
Siyer Dergisi 4. Sayısı yayınlandı.Derginin yeni sayısındaki konu Sahabe ve Siyer
Dergi Haberi
Siyer Dergisi 4. Sayısı Seçkin Bayilerde

Muallimi Kur’an ve Peygamber Olan Bir Nesil...

 

Dergimizin bu dördüncü ve 2017 yılının son sayısı ile kar­şınızdayız. Hatırlayacağınız gibi ilk üç sayımızda siyerin çeşitli temel kavramlar ile olan ilişkilerini ve etkileşimlerini anlama çabası içe­risinde “Kur’ân, Sünnet, İslâm” kav­ramları üzerinden kapak konularımı­zı işlemeye çalışmıştık. Bu sayımızda ise bu üç kavramın/değerin zihin dünyasına, kitapların içindeki kelime ve cümlelerin arasına sıkışıp kalan söylemler olmadığı; sözde değil özde bir gerçeklilik olduğunu tüm insan­lığa örnek yaşamlarıyla ispat etmiş olan bir kuşağı, ashâb-ı kirâmı ele al­maya çalışacağız.

 

Nübüvvet medresesinin talebeleri...

 

Gerek ülkemizde gerekse İslâm ale­minde sahâbe üzerinden pek çok tar­tışmaların yaşandığına şahit olmakta­yız. Bu tartışmaların genel manzarası her zaman karşılaştığımız temel bir usûl yanlışlığı üzerinde yürüdüğünü görmekteyiz. Ya savunmacı bir yak­laşım ile ifrat bir söylem geliştirilme­ye çalışılmakta ya da indirgemeci bir yaklaşım ile tefrit bir söylem günde­me getirmektedir. Halbuki Kur’an, her fırsatta Müslümana mutedil olmayı (duygu-düşünce ve amelde orta yol­da olmayı), adaletli olmayı (her şeyin hakkını hakkıyla ifa etmeyi) emir bu­yurmaktadır. Bu itidal çizgisini yaşa­mımızın her alanında ortaya koymak bizler için bir insiyatif değil, bir emr-i ilahidir. Dolayısıyla sahâbe hakkında yaptığımız yorumlarda da bu itidal üzere adil bir yaklaşım sergilememiz gerekmektedir.

 

Sahâbe neslinin eğitim gördüğü ku­rum, nübüvvet medresesidir. Bu ku­rumun müfredatı Kur’ân, muallimi ise Resûl-u Ekrem’dir. Hal böyle olun­ca bu medreseden mezun olan öğren­cilerin, diğerlerinden farklı olacağı aşikadır. Bunun ile birlikte unutulma­ması gerekir ki sahâbe bir topluluk idi, her topluluk da olduğu gibi onu oluşturan bireylerin kişisel özellik­leri, karakter farklılıkları ve Allah’ın onlar için kader programında çizdiği sorumluluk ve imtihanlarında da bir çeşitlilik olacağı muhakkaktır.

 

Sahâbenin siyer anlayışı

 

Esasen sahâbe nesli, insanlığın kurtu­luş reçetesi İslâm’ı insanlık ile buluş­turan bir topluluktur. Kur’an’ın doğru anlaşılması, Resûlullah’ın sünnetinin sıhhati başta olmak üzere pek çok te­mel İslâmî değerleri ilk kaynağından alarak sonraki nesle aktarılmasında öncü rol oynamış bir nesildir. Ashâb-ı kirâm kendilerine yüklenen bu tarihî sorumluluğun bilincinde olarak, Hz. Peygamber’in hayatının yani siyerin sonraki nesillere sıhhatli bir aktarı­mı noktasında son derece hassas bir tutum sergilediklerini görmekteyiz. Hz. Peygamber’in (sas) hayatından aktardıkları bir anı yahut bir hadisi rivayet ederken nasıl bir titizlik gös­terdiklerini hadis ve siyer kaynakları bizlere detaylarıyla aktarmaktadır.

 

Bu sayımızda kimler var?

 

“Sahâbe ve Siyer” başlığı altındaki ka­pak konumuzu İrfan Aycan, Mustafa Ağırman, Muhammed Emin Yıldırım, Mustafa Tekin ve Ayşe Esra Şahyar ho­calarımızın yazılarıyla değerlendir­meye çalıştık. Söyleşi bölümümüzün bu sayıdaki konuğu Adnan Demircan hocamız oldu. Oldukça ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirdik kendisiyle. Ayrıca Tebük yazısı ile Casim Avcı ho­camız da bu sayımızı zenginleştiren kalemler arasında yer almıştır.

 

“Hz. Peygamber’in (sas) Eğitim Ala­nındaki Örnekliği” başlığı altında ele aldığımız dosya bölümünde ise Ke­rim Buladı, Mehmet Emin Ay, Ahmet Koç, İrfan Aycan, Selçuk Çoşkun ve Mehmet Şevki Aydın hocalarımızın yazılarını bulacaksınız.

 

1439. hicri yılın tüm insanlığa ve alem-i İslâm’a barış, huzur ve esenlik getirmesi duasıyla,

 

Vesselam...

 

Tanıtım Yazısından

Kaynak: Editör: islam medya
Etiketler: Siyer, Dergisi, 4., Sayısı, Seçkin, Bayilerde,
Yorumlar
Haber Yazılımı