Haber Detayı
14 Nisan 2016 - Perşembe 00:24
 
Hariciler Hakkında Bilinmeyenler! 2. Bölüm
Ravza Yayınları arasında çıkan ve birinci bölümünü geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Ali Muhammed Sallabi'nin "Doğuştan Günümüze HARİCİLER" adlı kitabından sizler için önemli bulduğumuz pasajları derlemeye devam ediyoruz. Bu bölümünde Haricileri yeren hadislere, İmanlarının sadece sözde oluşuna, Kur’ân’ı yanlış anlayıp yorumlamalarına ve diğer bazı konulara yer verilmiştir.
Gündem Haberi
Hariciler Hakkında Bilinmeyenler! 2. Bölüm

Dinden çıkan Hâricîleri yeren birçok hadis bulunmaktadır. Bu hadisler, Hâricîleri en kötü duruma düşüren onlara ait çirkin ve nahoş nitelikleri anlatır.
 
Hâricîleri yeren hadislerden birisi, İmam-ı Müslim ve İmam-ı Buharî’nin Ebû Said el-Hudrî’den rivâyet ettikleri şu hadistir: “Biz Rasûlullah (s.a.v) ’in yanında bulunuyorduk. Kendisi de ganimet taksimi yapmaktaydı. O sırada yanına Temim kabilesinden Zü’l-Hüveysira geldi. Derken adam: “Yâ Rasûlallah! Adaletli ol” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Yazıklar olsun sana! Eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Eğer ben adalet etmezsem (sen âdil olmayan bir insana tâbi olduğun için) muhakkak eli boş kalmış ve ziyan etmişsindir.” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer: ‘Yâ Rasûlallah! Bana izin ver de onun boy­nunu vurayım.’ dedi.

Rasûlullah (s.a.v): ‘Onu bırak! Onun öyle arkadaşları olacak ki, sizden biriniz onların namazı yanında kendi namazını, onların oruçları yanında ken­di orucunu muhakkak küçük görecektir. Onlar Kur’ân okuyacak­lar, fakat Kur’ân onların köprücük kemiklerinden öteye geçmeyecek. Onlar okun avı delip çıktığı gibi İslâm’dan çıkacak­lar, (avı delip geçen) okun demirine bakılır, orada kan namına bir şey bulunmaz. Sonra okun yaya giriş yerine bakılır, orada da bir şey bu­lunmaz. Sonra okun ağaç kısmına bakılır, orada da bir şey bulunmaz. Sonra okun tüyüne bakılır, orada da bir şey bulunmaz. Ok, avın işkembesi içindeki şeylere ve kana hızlı bir şekilde girip çıkmış, fakat onlardan hiçbir şey oka yapışmamıştır. Onların alâmeti iki pazusundan biri kadın memesi gibi yahut öteye beriye gidip gelen büyük bir et parçası gibi olan siyah bir adamdır. Onlar insanlar (Müslümanlar) arasında bir ayrılma olduğu zaman ortaya çıkacaklardır.”

 
Buharî, Yasir b. Amr’in hadisinden rivâyet eder ki: “Sehl b. Hanif’e dedim ki; ‘Rasûlullah (s.a.v)’ın Hâricîler hakkında bir şey söylediğini işittin mi?’ O da ‘evet, işittim’ dedi. Rasûlullah (s.a.v) eliyle Irak tarafını işaret ederek şöyle söyledi: “Bu taraftan bir topluluk çıkacaktır. Onlar Kur’ân okuyacak­lar, fakat Kur’ân onların köprücük kemiklerinden öteye geçmeyecek Onlar, okun avı delip çıktığı gibi İslâm’dan çıkacak­lar.”

1. İmanlarının Sadece Sözde Oluşu ve Kur’ân’ı Yanlış Anlamaları

Yine Rasûlullah (s.a.v), onların başlı başına imanı dillendirmelerinin dışında imanlarının olmadığı, akıllarının kıt ve cılız olduğu ve Kur’ân’ı okuduklarında aşırı yanlış anlamalarından, Kur’ân onların aleyhindeyken lehlerinde olduğunu zannedecekleri şeklinde onların nahoş sıfatlarını dile getirerek onları yermiştir.

Nitekim Buharî, Hz. Ali’nin hadisinden şöyle rivâyet etmiş: “Vallâhi sizlere Rasûlullah (s.a.v)’tan hadis rivâyet ettiğim zaman, gökten yere yüz üstü düşmem Rasûlullah (s.a.v)’a iftira atmaktan bana daha sevimlidir. Ama aramızdaki bir konuyla ilgili konuştuğumda durum değişebilir çünkü savaş hiledir. Ben Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu işittim: ‘Son zamanda bir kavim çıkacaktır.

Dişleri küçük, akılları kıttır. Yeryüzünün en hayırlı sözünü söylerler, imanları boğazlarını geçmemektedir. Ok avı delip çıktığı gibi onlar İslâm’dan çıkacak­lar.

 
2. Hâricîlerin Dinden Çıkmaları ve Yaratıkların En Kötüleri Olmaları
 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in kınadığı Hâricîlerin nitelik­lerinden biri de onların dinden çıkması, bir daha dine dönme başarısını yakalayamamaları ve onların, insanların hatta yaratıkların en kötüsü olmalarıdır.
 
 
3. Allah’a En Sevimsiz Olmaları
 
Hâricîlerin Rasûlullah (s.a.v)’ın sözleri üzerinden yerilen sıfatlarından biri de insanlar arasında Allah (c.c)’a en çok sevimsiz olmalarıdır.
İmam Müslim, Rasûlullah (s.a.v)’ın azatlısı Ubeydullah b. Ebî Râfi’nin hadisinden şöyle bir rivâyete yer vermektedir: “Harûriyye tâifesi ortaya çıktığı zaman ben Ali b. Ebî Talib (r.a)’ile idim. Harûriyye tâifesi şu tezi dillendiler: ‘Hüküm yetkisi yalnız Allah (c.c)’ındır.’ Hz. Ali şöyle buyurdu: ‘Bu dillendirdikleri hak bir sözdür ancak bu hak sözden batılı kast ediyorlar (batıla alet edilmiş doğru bir sözdür).’  Rasûlullah (s.a.v) bir tâifenin niteliklerini dile getirdi. Ben bu nitelikleri iyi biliyorum, bunlar dilleriyle hakkı söylerler söyledikleri bu hak söz onların burasını geçmez, elleriyle boğazına işaret etti’ Bunlar Allah (c.c)’a en sevimsizlerdendir. Onlardan biri, siyah ve iki elinden biri koyun memesi gibidir, ya da meme başı gibidir.
 
4. Hâricîlerin Hakkı Tanımaktan Mahrum Olmaları
 
Hâricîlerin Rasûlullah (s.a.v)’ın sözleri üzerinden yerilen sıfatlardan biri de hakkı tanımaktan ve hakkın farkına varmaktan mahrum olmalarıdır.  İmam Müslim, Yüseyr b. Amr’den onun da Sehl b. Hanif’ten onun da Hz. Peygamberden rivâyet ettiği hadisi şöyle zikreder: “Şâm tarafında başları tıraşlı bir kavim yolunu kaybedecekler.”  Nevevî, bu hadisi şöyle yorumlamıştır: “Yani doğru ve hak olan yoldan sapacaklar. Allah daha iyi bilir.” 
 
5. Hâricîlerin Müslümanları Öldürmeleri Putperestlere İlişmemeleri
 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in kendilerinde bulunduğunu haber verdiği ve yerdiği sıfatlarından biri de Müslümanları öldürmeyi bir din gibi kabul etmeleridir ve putperestlere karışmamalarıdır.  
 
İmam Müslim ve İmam Buharî, Ebû Said el-Hudrî’nin hadisinden şöyle rivâyet etmektedirler: “Ali (r.a) yemendeyken Rasûlullah (s.a.v)’a, daha toprağından temizlenmemiş bir külçe altın gönderdi. Rasûlullah bu külçe altını dört kişi arasında bölüştürdü. Derken gür sakallı, elmacık kemiği çıkık, alnı çıkık, başı tıraşlı bir adam gelip “Ey Muhammed Allah’tan kork.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ‘Eğer ben Allah (c.c)’a isyan ediyorsam kim Allah (c.c)’a itaat ediyor?! Allah bana yeryüzündekiler konusunda güvenirken siz bana güvenmiyor musunuz?’ Sonra adam arkasını dönüp gitti, sahabeden biri onu öldürmek için Rasûlullah (s.a.v)’tan izin istedi. Bu sahabenin Hâlid b. Velîd olduğu sanılır. Ve Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ‘Bu adamın soyundan bir kavim türeyecektir. Onlar Kur’ân okurlar, okudukları boğazlarını geçmez. Bunlar Müslümanları öldürürken putperestlere karışmazlar, okun avı delip diğer tarafından çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Eğer onların zamanına yetişirsem Âd kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğim onları.” dedi. 
 
6. Hz. Peygamber (s.a.v)’in Hâricîlerin Öldürmelerini Teşvik Etmesi
 
Hadislerde, Hâricîlerin itibarını zedeleyen bir kusur ve kınama olan bir takım başka sıfatlarına da yer verilmiştir. Rasûlullah (s.a.v), ortaya çıktıkları zamanda Hâricîlerin öldürülmelerini teşvik etmiş, onları öldürenlere kıyamet gününde Allah katında mükâfat verileceğini haber vermiştir. Ayrıca Rasûlullah (s.a.v) onların zamanına yetiştiğinde Âd ve Semûd kavmi gibi onları ortadan kaldıracağını bildirmiştir.

Bir kaç bölüm halinde yayınlanacak bu kitap sitede özetler halinde sunulmaktadır. Kitabı tamamen okumak isteyenler kitabı Ravza Yayınevinden temin edebilirler.


1. BÖLÜM 

 

Kaynak: (Islah Haber) - Islahhaber.NET Editör:
Etiketler: Hariciler, Hakkında, Bilinmeyenler!, 2., Bölüm,
Yorumlar
Haber Yazılımı